fbpx

Koszt holowania elementem szkody

Po wypadku samochodowym, na skutek którego pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, niezbędne jest wezwanie na miejsce lawety oraz odholowanie pojazdu do wskazanego przez poszkodowanego miejsca. Generuje to dodatkowe koszty. Poszkodowany może „przekazać” koszt holowania na rzecz podmiotu wykonującego usługę dzięki podpisaniu umowy cesji wierzytelności.

Dlaczego ubezpieczyciel odmawia zwrotu kosztów?

Wypadek komunikacyjny to sytuacja niezwykle stresująca dla osoby poszkodowanej. Ponadto, jeżeli na skutek wypadku doszło nie tylko do szkody rzeczowej – na pojeździe, ale również do szkody osobowej, w tym poważnych obrażeń ciała to policja zleca wykonanie usługi holowania.

Tymczasem ubezpieczyciel w toku likwidacji szkody wymaga od poszkodowanego, aby ten był rozeznany w stawkach za holowanie. Ponadto powinien sprawdzić możliwość zamówienia holownika w najbliższej okolicy warsztatu, do którego ma trafić auto. Co więcej często ma miejsce kwestionowanie wartości rachunku za usługę, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ostatecznie zwykle konsekwencje takiej postawy ubezpieczyciela ponosi podmiot wykonujący usługę holowania.

Koszt holowania – jak odzyskać pełną należność z tytułu wykonanych usług holowania?

Koszt holowania można odzyskać w całości, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych. Pierwszym krokiem do odzyskania należności w związku z wykonaną usługą holowania jest skompletowanie następującej dokumentacji:

  • zlecenie holowania
  • opis trasy przejazdu
  • tabela cen za tożsamą usługę na rynku
  • faktury vat
  • decyzja ubezpieczyciela

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do skierowania przedsądowego wezwania do ubezpieczyciela, będącego próbą ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, nasi eksperci kierują sprawę do sądu.

Nie należy bać się postępowania sądowego. Często okazuje się być ono jedynym skutecznym sposobem uzyskania pełnej wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę w postaci odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela. 

holowanie

Warto powierzyć swoja pracę profesjonalistom, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego. Nasi eksperci wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, podejmują działania dzięki którym szybko i skutecznie uzyskują zwrot pełnych kosztów.