fbpx

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu bezpośredniej likwidacji szkód. System ten oficjalnie funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2015 r. Został utworzony w celu uproszczenia postępowania likwidacyjnego czyli przyspieszenia wypłaty odszkodowania należnego poszkodowanemu.

[btn-cta]

Bezpośrednia likwidacja szkód

Na polskim rynku większość zakładów ubezpieczeń przystąpiło do systemu BLS. Towarzystwa ubezpieczeń, u których można zlikwidować szkodę w ramach BLS to między innymi:

 • PZU,
 • Uniqa,
 • Warta,
 • Ergo
 • Hestia,
 • Concordia,
 • Aviva,
 • Wiener,
 • Allianz
 • oraz LINK4.

Istota systemu BLS polega na tym, że poszkodowany nie musi weryfikować w jakim towarzystwie ubezpieczeń sprawca kolizji wykupił ubezpieczenie OC. Wystarczy, że poszkodowany zgłosi szkodę komunikacyjną swojemu ubezpieczycielowi, oświadczając jednocześnie, że chce skorzystać z systemu bezpośredniej likwidacji szkód.

W takim przypadku ubezpieczyciel poszkodowanego będzie mógł wypłacić odszkodowanie, a następnie samodzielnie rozliczyć się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody.

Kiedy nie możesz skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkód?

Warto dodać, że poszkodowany nie zawsze będzie mógł skorzystać z BLS, nawet jeśli jego ubezpieczyciel należy do programu. W praktyce najczęstsze spotykane ograniczenia w skorzystaniu ze systemu BLS to:

 1. System ma zastosowanie jedynie do szkód na mieniu, nie dotyczy więc szkód osobowych;
 2. Wartość szkody powstałej w wyniku stłuczki nie może przekraczać 30 000 zł. W przypadku szkód o większej wartości poszkodowany musi skorzystać ze standardowej procedury;
 3. Bezpośrednia likwidacja szkód obejmuje tylko takie zdarzenia drogowe, w których uczestniczyły dwa pojazdy;
 4. System ma zastosowanie do kolizji powstałych tylko na terenie Polski;
 5. Poszkodowany może skorzystać ze systemu BLS, jeśli jego zakład ubezpieczeń oraz zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku przystąpiły do programu.

Bezpośrednia likwidacja szkód – na czym polega?

System bezpośredniej likwidacji szkód oparty jest na umowie pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń poszkodowanego a towarzystwem ubezpieczeń sprawcy szkody. Zgodnie z taką umową towarzystwa zgadzają się na rozliczanie szkód między sobą.

Należy przede wszystkim podkreślić, że umowa o bezpośredniej likwidacji szkody nie wpływa na zmianę sytuacji prawnej. W dalszym ciągu odpowiedzialność za szkodę spoczywa na sprawcy wypadku. W konsekwencji także na zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupione ubezpieczenie OC. Oznacza to, że ubezpieczyciel OC poszkodowanego likwidujący szkodę w ramach BLS odgrywa tylko rolę pośrednika. Tym samym nie przejmuje w żadnym stopniu odpowiedzialności prawnej za szkodę.

Skierowanie sprawy do sądu a umowa cesji

W konsekwencji powyższego poszkodowany w celu dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej powinien więc wytoczyć powództwo tylko przeciwko ubezpieczycielowi z OC sprawcy szkody. Natomiast w przypadku pozwania przez poszkodowanego swojego ubezpieczyciela OC, który tylko likwidował szkodę w ramach BLS, należy spodziewać się podniesienia przez takie towarzystwo ubezpieczeń zarzutu braku legitymacji biernej, a w konsekwencji oddalenia powództwa przez sąd i zasądzenie od powoda na rzecz towarzystwa ubezpieczeń zwrotu kosztów procesu.

Jeżeli nabyli Państwo roszczenie odszkodowawcze od poszkodowanego na podstawie umowy cesji, to przed wytoczeniem powództwa warto się upewnić, czy szkoda została zgłoszona bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, u którego sprawca szkody ma wykupioną polisę OC. W tym celu najlepiej sprawdzić w jakim towarzystwie ubezpieczeń był ubezpieczony sprawca szkody w dniu wypadku. W tym miejscu należy bowiem zaznaczyć, że ubezpieczyciele często nie informują o tym, że dane postępowanie likwidacyjne prowadzone jest w ramach systemu BLS.

Ponadto istotne jest prawidłowe wskazanie w umowie cesji właściwego towarzystwa ubezpieczeń, wobec którego przysługuje wierzytelność. Wskazanie w umowie cesji, iż dane roszczenie przysługuje przeciwko ubezpieczycielowi OC poszkodowanego, u którego została zgłoszona szkoda w ramach BLS jest wadliwe.

Jeżeli więc prowadzą Państwo warsztat naprawczy, zajmują się Państwo udzielaniem pomocy drogowej lub wynajmem pojazdów zastępczych i zawierają Państwo w ramach takiej działalności z poszkodowanymi umowy cesji, to warto upewnić się do jakiego towarzystwa ubezpieczeń została zgłoszona szkoda oraz kto jest ubezpieczycielem z OC sprawcy szkody.

kontakt

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k. zajmuje się profesjonalną obsługą prawną przedsiębiorców branży motoryzacyjnej z całej Polski. Prowadzimy dla naszych klientów sprawy odszkodowawcze począwszy od wstępnej weryfikacji dokumentów, poprzez analizę prawną sprawy oraz reprezentacje przed sądami. Nasi prawnicy na co dzień zajmują się takimi sprawami. Jeżeli mają Państwo problem prawny związany z powyższą tematykę, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.