Co możemy dla Ciebie zrobić?

Kancelaria obejmuje opieką prawną serwisy naprawcze w zakresie spraw odszkodowawczych wynikłych ze szkód komunikacyjnych.

Naszym Klientom pomagamy:

  • wyegzekwować niedopłatę do odszkodowania w postępowaniu sądowym;
  • stworzyć i usystematyzować proces likwidacji szkód;
  • skompletować poprawną i pełną dokumentację szkodową;
  • udzielić wsparcia we właściwym wyliczeniu wartości świadczonych usług;
  • uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości w codziennej pracy serwisu;

Nasza praca koncentruje się na:

Obronie stawki roboczogodziny serwisu

Serwis naprawczy w relacji z ubezpieczycielem ma prawo domagać się wypłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonane usługi naprawcze. Stawka roboczogodziny jest bowiem indywidulną ceną usługi ustaloną przez serwis w oparciu o jego poziom technologiczny, kwalifikacje pracowników, jakość stosowanych materiałów oraz poziom obsługi. Skuteczną windykację stawki roboczogodziny opieramy na odpowiedniej argumentacji opartej na latach doświadczeń w sporach z ubezpieczycielami, znajomości orzecznictwa w poszczególnych sądach w kraju oraz odpowiednim materiałem dowodowym, który przygotowujemy dla Klienta. Prawidłowa dokumentacja szkodowa to bowiem klucz w walce z ubezpieczycielem.

Obronie zastosowanych przez serwis czynności technologicznych

Każdy poszkodowany ma prawo oczekiwać, że jego pojazd po wypadku naprawiony zostanie według norm i zaleceń producenta tego pojazdu. Serwisy naprawcze wykonując kosztorys szkody uwzględnić więc powinny wymaganą technologię naprawy. W odpowiedzi uzyskują często od ubezpieczyciela korektę kosztorysu o niezbędne i wymagane czynności technologiczne. Kancelaria w imieniu Klienta przedstawia merytoryczną argumentację zastosowanych czynności, których zbiór i chronologia wykonywania, prowadzić mają przecież do przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności.

Obronie ustalonego przez serwis zakresu szkody

W toku likwidacji szkody komunikacyjnej zakres szkody ustalany jest w wyniku wykonywanych oględzin pojazdu. Z przeprowadzonych czynności serwis gromadzi materiał zdjęciowy, w oparciu o który powstanie kosztorys naprawy pojazdu. Serwisy naprawcze niejednokrotnie jednak borykają się z kwestionowaniem ze strony płatnika świadczenia odszkodowawczego ustalonego zakresu i sposób likwidacji szkody bez rzeczowej argumentacji będącej podstawą ich stanowiska. W takich sytuacjach serwis może liczyć, że Kancelaria dokona analizy dokumentacji szkodowej i sporządzi uzasadnienie dla ustalonego przez serwis zakresu szkody.

Obronie czasochłonności czynności naprawczych

Kancelaria na rzecz swoich Klientów prowadzi obronę rzeczywistego czasu naprawy, ustalanego zarówno w oparciu o czas wykonywania poszczególnych czynności naprawczych na podstawie danych technologicznych otrzymywanych od producentów konkretnych modeli samochodów, jak i czasochłonność rzeczywiście wykonywanych czynności naprawczych i okołonaprawczych, niezbędnych w procesie likwidacji szkody.