fbpx

Umów Spotkanie Online

Już teraz skorzystaj z naszego systemu rezerwacji. Umów spotkanie z mec. Magdaleną Rok-Konopą. Wskaż datę oraz godzinę spotkania. Na podanego przez Ciebie maila otrzymasz potwierdzenie terminu. Spotkanie odbywa się w formie onlie.

Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar

REGULAMIN USŁUGI SPOTKANIE ONLINE Z MEC. MAGDALENĄ ROK- KONOPĄ

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonania usługi w postaci spotkania online potencjalnego lub obecnego Klienta z adwokat Magdaleną Rok -Konopą.
 • Przez potencjalnego Klienta rozumie się osobę fizyczną lub prawną, zainteresowaną usługami świadczonymi przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Rok Konopa i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej Kancelarią.
 • Przez obecnego Klienta rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która zawarła umowę zlecenia usługi prawnej przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Rok Konopa i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Usługa w postaci spotkania online z adwokat Magdaleną Rok-Konopą jest bezpłatna.
 • Usługę Klient lub potencjalny Klient umawia poprzez stronę internetową Kancelarii, z wykorzystaniem systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej rokonopa.pl
 • Klient lub potencjalny Klient Kancelarii zobowiązany jest, w celu umówienia usługi, do wypełnienia danych osobowych i kontaktowych, wskazanych na stronie internetowej oraz do wybrania terminu i godziny spotkania.
 • Warunkiem wysłania formularza rezerwacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 • Po wysłaniu formularza rezerwacji Klient lub potencjalny Klient otrzymuje informację zwrotną, czy spotkanie w podanym terminie i godzinie jest możliwe, na podany w formularzu adres email
 • Spotkanie odbywa się online – za pomocą środków porozumiewania się na odległość- w tym za pomocą programów takich jak Zoom, Microsoft Teams, Whats Up, innego ustalonego środka komunikacji.
 • Spotkanie może trwać maksymalnie 60 minut.
 • Kancelaria nie odpowiada za brak wykonania usługi w przypadku, gdy spowodowane jest to przyczyną zewnętrzną, przez którą rozumie się problemy techniczne związane z połączeniem online, w tym problemy z siecią Internet lub programami wymienionymi w pkt. 9.
 • Przedmiotem spotkania online jest wstępne omówienie sprawy Klienta lub potencjalnego Klienta oraz ewentualne przedstawienie oferty Kancelarii co do przyjęcia i prowadzenia sprawy.
 • Na spotkaniu adw. Magdalena Rok-Konopa nie udziela porad prawnych i nie świadczy pomocy prawnej. Informacji przekazanych na spotkaniu Klient lub potencjalny Klient nie może traktować jako wiążącej porady prawnej.
 • Wszelkie informacje, dokumenty i dane ujawnione przez Klienta lub potencjalnego Klienta na spotkaniu objęte są tajemnicą adwokacką.