fbpx

Odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco

Sposób likwidacji szkody z ubezpieczenia Autocasco zależny jest od wariantu wykupionego ubezpieczenia. Może ona przybrać dwie formy: kosztorysową lub warsztatową. Druga z wymienionych metod polega na rozliczeniu szkody w formie bezgotówkowej pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. Jakie działania należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco?

Czym się różni metoda kosztorysowa od warsztatowej?

Metoda kosztorysowa to forma wypłaty odszkodowania po uszkodzeniu pojazdu. Podstawą wypłaty jest ocena uszkodzeń przeprowadzona przez rzeczoznawcę danego towarzystwa ubezpieczeń. Na wycenę składają się oględziny, zdjęcia oraz opis zdarzenia. Stanowi to podstawę wyliczenia całkowitego kosztu naprawy. Należy pamiętać, ze podstawą dokonywanej wyceny są zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, stanowiących integralną część umowy.

Metoda warsztatowa to forma likwidacji szkody, w której to poszkodowany wstawia uszkodzony pojazd do warsztatu współpracującego z ubezpieczycielem, a rozliczenie szkody odbywa się w formie bezgotówkowej pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem.

Dla poszkodowanego druga z opcji wydaje się być najbardziej komfortowa. Inaczej bywa jednak w przypadku warsztatów, które choć należą do podmiotów współpracujących z towarzystwem ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody, nie odzyskują pełnego wynagrodzenia wynikającego z faktury za wykonaną naprawę.

Niedopłata do faktur a odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco

W celu uzyskania wypłaty konieczne jest skompletowanie przez warsztat na etapie likwidacji szkody pełnej dokumentacji:

  • umowy ubezpieczenia AC
  • protokołu szkody
  • zdjęć pojazdu
  • kalkulacji naprawy
  • faktury vat
  • decyzji płatniczej.

Niezwykle istotnym elementem w dochodzeniu dopłaty do faktury warsztatu jest profesjonalnie i rzetelnie wykonana kalkulacja naprawy. Ponadto powinna być zgodna z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. To właśnie one określają zasady, na jakich dokonywana jest naprawa przez warsztat, w tym w zakresie ceny części czy wysokość roboczogodziny.  

Kancelaria na podstawie przekazanych dokumentów kieruje przedsądowe wezwanie do ubezpieczyciela, podejmując ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, sprawa trafia do sądu.

roboczogodzina

W naszym przekonaniu postępowanie szkodowe powinno stać się częścią prowadzonej działalności każdego warsztatu, który chce w pełni odzyskiwać wynagrodzenie za wykonaną pracę. Z naszego doświadczenia wynika, że jedynie taka forma zmobilizuje ubezpieczyciela do dokonania płatności. Warto więc oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego. Kancelaria wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskuje pełne wynagrodzenia dla warsztatów samochodowych.