fbpx

Naprawa pojazdów specjalnych – odszkodowanie

Szkody komunikacyjne dotyczą nie tylko samochodów osobowych czy pojazdów ciężarowych, choć z pewnością są to zdarzenia znacznie częstsze niż te z udziałem pojazdów specjalnych. W przypadku tych ostatnich proces likwidacji szkody przebiega nieco inaczej i wymaga znajomości znacznie bardziej skomplikowanych zagadnień.

Definicja pojazdów specjalnych

Pojazd specjalny to samochód lub przyczepa, przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która wymusza dostosowanie nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia tego pojazdu. Mogą w nim być przewożone osoby i przedmioty związane z wykonywaniem tej funkcji.

Pojazdy specjalistyczne to przede wszystkim:

 • Koparki
 • Maszyny rolnicze
 • Autobusy
 • Karetki pogotowia
 • Pojazdy dla służb energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Pojazdy dla służb mundurowych
 • Bankowozy
 • Śmieciarki

Likwidacja szkód w tego typu pojazdach wymaga przede wszystkim wykazania związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem. Nie wszystkie szkody mają miejsce na skutek, np. zderzenia pojazdów. W przypadku pojazdów specjalnych szczególnie istotne są okoliczności zdarzenia oraz posiadana funkcjonalność.

Co powinno obejmować świadczenie odszkodowawcze?

Rekompensata szkody w pojeździe specjalnym powinna obejmować, oprócz kosztów naprawy, różnicę wartości pojazdu sprzed i po zdarzeniu. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien uwzględnić utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła.

Ponadto niezwykle istotna w procesie likwidacji szkód w pojazdach specjalnych jest umiejętność poprawnego ich kosztorysowania. W tym przypadku zakres naprawy i rodzaj części oraz wymaganych operacji znacznie odbiega od szkód komunikacyjnych w pojazdach osobowych.

Pierwszym etapem procesu likwidacji szkody jest kompletacja dokumentacji, takiej jak:

 • zgłoszenie szkody,
 • specyfikacja pojazdu
 • zdjęcia uszkodzeń,
 • kalkulacja naprawy,
 • faktury vat,
 • ocena techniczna ubezpieczyciela,
 • decyzja płatniczej.

W kolejnym etapie należy skorzystać z możliwości polubownego zakończenia sporu poprzez skierowanie do ubezpieczyciela przedsądowego wezwania. Niestety zazwyczaj okazuje się być ono bezskuteczne lub ubezpieczyciel zgadza się na wypłatę jedynie części świadczeń należnych poszkodowanemu.

pojazdy specjalistyczne

Dlatego warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego, dzięki czemu szybko i skutecznie uzyskają należne odszkodowanie.