fbpx

Sprzątanie nawierzchni po wypadku

Liczba samochodów poruszających się po drogach z roku na rok jest coraz większa. Niestety liczba wypadków drogowych również wzrasta. Ponadto każde takie zdarzenie pozostawia po sobie ślady na nawierzchni. Jeśli miejsce kolizji nie zostanie należycie uprzątnięte ze wszystkich zanieczyszczeń, niebezpieczeństwo może grozić również osobom, które w późniejszym czasie będą poruszać się po tym fragmencie drogi. Czy ubezpieczyciel zapłaci za sprzątanie nawierzchni po wypadku?

Kto jest odpowiedzialny za nawierzchnię drogi?

W wyniku wypadku drogowego nawierzchnia drogi często zostaje zanieczyszczona. Pozostałościami po zdarzeniu są między innymi rozlane na ulicy oleje oraz inne płyny wyciekające z pojazdu. Ponadto rozsypane kawałki szkła oraz elementy karoserii znajdujące się na jezdni stanowią poważne zagrożenie. Najechanie na nie przez inny pojazd może skutkować wpadnięciem w poślizg, a w efekcie spowodowaniem kolejnego wypadku.

Co do zasady to na zarządcy drogi spoczywa ciężar należytego utrzymania nawierzchni drogowej. Jednakże zakresu odpowiedzialności zarządcy drogi nie można przenosić do zdarzeń drogowych, wywołanych zachowaniem konkretnego sprawcy.Zwłaszcza, jeżeli ich skutkiem było spowodowanie zanieczyszczenia jezdni utrudniających przejazd innym pojazdom w miejscu, w którym doszło do wypadku.

Bezpieczeństwo na drodze

Właściwe uprzątnięcie nawierzchni po wypadku wiąże się z koniecznością skorzystania z usług profesjonalistów, zaopatrzonych w odpowiednie zaplecze techniczne. Jest to niezwykle istotne, ponieważ stosowane preparaty powinny nie tylko usunąć wszelkie zanieczyszczenia, ale także przywrócić odpowiednią szorstkość jezdni. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym fragmencie drogi.

Warto zauważyć, że za skutki zanieczyszczenia nawierzchni w wyniku zdarzenia komunikacyjnego odpowiada sprawca wypadku oraz jego ubezpieczyciel. Jednak w wielu przypadkach ubezpieczyciel odmawia wypłaty roszczeń z tego tytułu. Twierdząc, że to zarządca drogi – niezależnie od okoliczności – musi utrzymać ją w odpowiednim stanie.

Tym samym w ocenie ubezpieczyciela to zarządca drogi jest zobligowany do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z drogi przez jej użytkowników. Powinno się to odbywać się między innymi poprzez zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i usunięcie pozostałości wypadku. Do realizacji tego celu konieczne jest jednak skorzystanie z pomocy profesjonalnych podmiotów. Najczęściej wiążę się to z przeniesieniem na nie prawa dochodzenia odszkodowania dzięki zastosowaniu umowy cesji.

Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Pierwszym etapem postępowania jest skompletowanie dokumentacji, na którą składają się:

  • zlecenie sprzątania,
  • umowa z zarządcą drogi,
  • kosztorys wykonanych prac,
  • faktura,
  • decyzja ubezpieczyciela.

Kolejnym etapem jest przygotowanie na podstawie przedsądowego wezwania skierowanego do ubezpieczyciela, stanowiącego ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, sprawa kierowana jest do sądu.

utrata wartości

Likwidacja szkód w zakresie odszkodowania z tytułu kosztów sprzątania dróg po wypadkach komunikacyjnych wymaga specjalistycznej wiedzy oraz bogatego doświadczenia. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania, reprezentując interesy poszkodowanego już od początku kontaktu z ubezpieczycielem.