fbpx

Utrata wartości handlowej pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na skutek wypadku może obejmować między innymi koszty jego naprawy. Nie jest to jednak jedyne świadczenie, które może otrzymać osoba poszkodowana – kolejnym z nich jest utrata wartości handlowej pojazdu.

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu?

Jest to suma pieniężna, odpowiadająca różnicy pomiędzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po zrealizowanej naprawie. Gdyby pojazd nie został uszkodzony jego wartość rynkowa byłaby wyższa, nawet jeśli uszkodzenia zostały wyeliminowane.

Warto pamiętać, że odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po szkodzie nie jest wypłacane automatycznie i jest roszczeniem niezależnym od kosztów naprawy.

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej przysługuje w przypadku, gdy:

  • w dacie szkody wiek pojazdu był niższy niż 6 lat,
  • była to pierwsza szkoda pojazdu,
  • uszkodzeniu uległy elementy metalowe,
  • pojazd został naprawiony,
  • szkoda w pojeździe była szkodą częściową a nie całkowitą,
  • szkoda miała miejsce nie później niż 3 lata wstecz.

Ponadto odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej przysługuje, co do zasady właścicielowi pojazdu. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze posiadające flotę transportową.

W jaki sposób ubezpieczyciel dokonuje wyliczenia odszkodowania?

Ubezpieczyciel dokonuje wyliczenia ubytku w wartości rynkowej pojazdu w oparciu o system ekspercki i wypłaca odszkodowanie według metody stopnia uszkodzeń nadwozia i ramy. Wyliczenie to nie odzwierciedla jednak rzeczywistej utraty wartości handlowej pojazdu.

Co zrobić, aby otrzymać wyższą kwotę?

W sprawach dotyczących utraty handlowej pojazdu warto zaufać ekspertom, którzy w imieniu poszkodowanego wystąpią z roszczeniami do ubezpieczyciela.

Podstawą w tego typu sprawach jest wykorzystywanie innej metody obliczania utraty wartości handlowej pojazdu od tych stosowanych przez ubezpieczyciela. Wartość wyliczona w ten sposób stanowi wielokrotność kwoty wypłacanej przez ubezpieczycieli.

Do uzyskania pełnej wypłaty odszkodowana z tytułu utraty wartości handlowej konieczne jest przekazanie następującej dokumentacji:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • kosztorys naprawy,
  • faktura za naprawę pojazdu,
  • decyzja ubezpieczyciela.
utrata wartości handlowej

Stanowi ona podstawę do wystąpienia z roszczeniami do ubezpieczyciela. Warto w tym zakresie zaufać ekspertom, którzy pomagają w prowadzeniu tego typu szkód już na etapie postępowania likwidacyjnego, reprezentując interesy poszkodowanego już od początku kontaktu z ubezpieczycielem.