fbpx

Zwrot kosztów parkingu z polisy OC sprawcy

Naprawa samochodu to nie jedyny koszt związany z wypadkiem. W zależności od sytuacji należą do nich również koszty holowania, wynajem auta zastępczego, a niekiedy opłata za przymusowe parkowanie uszkodzonego pojazdu. Skąd biorą się te koszty? Po wypadku samochodowym każdy poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu chce jak najszybciej i jak najlepiej zlikwidować powstałą szkodę. W przypadku podjęcia decyzji o naprawie pojazdu w wybranym warsztacie koniecznym może okazać się pozostawienie samochodu na parkingu warsztatu w oczekiwaniu na części oraz późniejsze podjęcie naprawy. Jak warsztat może uzyskać zwrot kosztów parkingu od ubezpieczyciela?

Zwrot kosztów parkingu – warunki

Usługa płatnego parkingu jako koszt jest bezpośrednio powiązana ze szkodą i podlega ocenie według tych samych kryteriów, co pozostałe tj. celowości i konieczności poniesienia tego kosztu.

W przypadku szkód częściowych skorzystanie z płatnego parkingu jest uzasadnione, gdy pojazd jest niezdolny do jazdy, a poszkodowany nie posiada garażu, w którym mógłby zabezpieczyć samochód przed kradzieżą lub dalszym uszkodzeniem. Nie są to jednak jedyne okoliczności, w których dopuszcza się skorzystanie z płatnego parkingu. Mianowicie jest to zasadne również jeżeli ubezpieczyciel opóźnia wydanie decyzji płatniczej, a data rozpoczęcia naprawy nie jest możliwa do ustalenia.

Natomiast nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku szkód całkowitych – koszty przymusowego parkingu będą uzasadnione tylko do czasu zbycia wraku. Jest to moment, do którego należy pojazd zabezpieczyć przed kradzieżą oraz zniszczeniem, gdyż samochód posiada wartość rynkową, a odszkodowanie ustalane jest w oparciu o wartość pozostałości.

Tym samym koszt parkingu uszkodzonego pojazdu stanowi nieodłączny element szkody, którego ubezpieczyciele nie pokrywają, co stanowi duży problem zwłaszcza z perspektywy warsztatu, który udostępnia odpłatnie swój parking, a następnie dokonuje rozliczeń z ubezpieczycielem.

Dlaczego ubezpieczyciel nie płaci?

Praktyka postępowań likwidacyjnych pokazuje, że niezwykle częstą sytuacją jest pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów związanych z parkingiem jedynie za okres do 7 lub 14 dni od dnia uzyskania informacji od ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej. Natomiast w przypadku szkód częściowych ubezpieczyciele zwykle odmawiają pokrycia tych kosztów.

W celu  odzyskania pełnej kwoty z faktury dotyczącej usługi parkowania konieczne jest skompletowanie przez warsztat pełnej dokumentacji, w tym:

  • protokołu przyjęcia pojazdu
  • harmonogramu czynności likwidacyjnych
  • tabeli konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku
  • faktury vat
  • decyzji ubezpieczyciela

Na podstawie przekazanych dokumentów należy sporządzić i przedstawić ubezpieczycielowi przedsądowe wezwanie, które stanowi próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, należy skierować sprawę do sądu.

parking

Warto rozważyć powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy znają nie tylko działanie towarzystw ubezpieczeń, ale również specyfikę rynku motoryzacyjnego. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i szybkie uzyskanie pełnych kosztów parkingu samochodu po wypadku.