Cesja wierzytelności a upoważnienie

10 lutego 2021


Cesja wierzytelności a upoważnienie

Cesja wierzytelności – czym jest? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania? Odpowiadając na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej w poniższym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę i odpowiedzieć na zadane w temacie artykułu pytanie. Czym jest cesja wierzytelności? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest pojęciem często spotykanym w branży motoryzacyjnej. Innym określeniem cesji jest przelew wierzytelności.  W omawianej sytuacji wierzytelność to szkoda w pojeździe. Umowa cesji polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na jego nowego nabywcę.  Stronami takiej umowy mogą być dwa podmioty:

  • CEDENT- dotychczasowy właściciel uprawniony do odbioru odszkodowania
  • CESJONARIUSZ- nowy właściciel wierzytelności

Efektem zawarcia umowy cesji jest utrata przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) prawa do dochodzenia roszczeń. Możliwość odzyskania należności czy też dochodzenia roszczenia przechodzi na nowego właściciela wierzytelności (cesjonariusza). Korzystnym i bezpiecznym dla tej formy przeniesienia własności wierzytelności jest to, że zasady związane z przelewem wierzytelności regulują  przepisy prawa cywilnego. Cechą charakterystyczną dla cesji praw jest jej odpłatność. Cedent przelewając przysługująca mu wierzytelność na cesjonariusza otrzymuje od niego ustaloną zapłatę/cenę.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to inaczej pełnomocnictwo. Dokument ten jest umocowaniem do działania w imieniu poszkodowanego w toku likwidacji szkody oraz odbioru odszkodowania.  Upoważnienie umocowuje do działania w imieniu, a nie w miejsce poszkodowanego, który w dalszym ciągu zachowuje wyłączne prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.  W przypadku warsztatu pełnomocnictwo daje możliwość odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednocześnie serwis naprawczy nie wchodzi w prawa i obowiązki poszkodowanego. Warsztat nie może wykonywać innych działań niż te określone w treści upoważnienia. Oprócz odbioru odszkodowania czy pomocy w likwidacji szkody warsztat nie ma możliwości dochodzenia roszczenia wynikającego z faktury we własnym imieniu. Nie ma prawa do scedowania roszczenia na inny podmiot.

W przypadku działalności warsztatów samochodowych bardzo ważne jest aby wybrać odpowiedni model współpracy z poszkodowanym klientem. W zależności od formy i sposobu rozliczenia szkody z zakładem ubezpieczeń warto jest odpowiednio zdecydować. Czy chcemy jako warsztat dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, czy rozliczamy się bezpośrednią z klientem. Należy pamiętać, że jeżeli warsztat likwiduje szkodę z OC i walczy o pełne wynagrodzenie zgodnie z wystawioną fakturą to koniecznym jest podpisanie z klientem cesji wierzytelności.

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375