fbpx

Cesja wierzytelności – czym jest? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania? Odpowiadając na wiele zapytań ze strony przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej w poniższym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę i odpowiedzieć na zadane w temacie artykułu pytanie. Czym jest cesja wierzytelności? Jakie są różnice pomiędzy cesją wierzytelności a upoważnieniem do odbioru odszkodowania?

[btn-cta]

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest pojęciem często spotykanym w branży motoryzacyjnej. Innym określeniem cesji jest przelew wierzytelności.  W omawianej sytuacji wierzytelność to szkoda w pojeździe. Umowa cesji polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na jego nowego nabywcę.  Stronami takiej umowy mogą być dwa podmioty:

  • CEDENT- dotychczasowy właściciel uprawniony do odbioru odszkodowania
  • CESJONARIUSZ- nowy właściciel wierzytelności

Efektem zawarcia umowy cesji jest utrata przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) prawa do dochodzenia roszczeń. Możliwość odzyskania należności czy też dochodzenia roszczenia przechodzi na nowego właściciela wierzytelności (cesjonariusza). Korzystnym i bezpiecznym dla tej formy przeniesienia własności wierzytelności jest to, że zasady związane z przelewem wierzytelności regulują  przepisy prawa cywilnego. Cechą charakterystyczną dla cesji praw jest jej odpłatność. Cedent przelewając przysługująca mu wierzytelność na cesjonariusza otrzymuje od niego ustaloną zapłatę/cenę.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to inaczej pełnomocnictwo. Dokument ten jest umocowaniem do działania w imieniu poszkodowanego w toku likwidacji szkody oraz odbioru odszkodowania.  Upoważnienie umocowuje do działania w imieniu, a nie w miejsce poszkodowanego, który w dalszym ciągu zachowuje wyłączne prawo dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.  W przypadku warsztatu pełnomocnictwo daje możliwość odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednocześnie serwis naprawczy nie wchodzi w prawa i obowiązki poszkodowanego. Warsztat nie może wykonywać innych działań niż te określone w treści upoważnienia. Oprócz odbioru odszkodowania czy pomocy w likwidacji szkody warsztat nie ma możliwości dochodzenia roszczenia wynikającego z faktury we własnym imieniu. Nie ma prawa do scedowania roszczenia na inny podmiot.

W przypadku działalności warsztatów samochodowych bardzo ważne jest aby wybrać odpowiedni model współpracy z poszkodowanym klientem. W zależności od formy i sposobu rozliczenia szkody z zakładem ubezpieczeń warto jest odpowiednio zdecydować. Czy chcemy jako warsztat dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, czy rozliczamy się bezpośrednią z klientem. Należy pamiętać, że jeżeli warsztat likwiduje szkodę z OC i walczy o pełne wynagrodzenie zgodnie z wystawioną fakturą to koniecznym jest podpisanie z klientem cesji wierzytelności.