fbpx

Szacuje się że jedynie 20% – 30% spraw niewypłaconych w całości lub w części przez ubezpieczycieli odszkodowań znajduje swój finał w sądzie. Czy serwisy samochodowe obawiają się konfrontacji z ubezpieczycielem w sądzie? Tak, ale coraz mniej.

[btn-cta]

Obawy serwisów przed postępowaniem sądowym

 • Długotrwałość procesu sądowego,
 • Konieczność ponoszenia kosztów postępowania sądowego,
 • Brak jasnych zapisów umów o współpracę z podmiotem obsługującym, serwis,
 • Wysokie koszty obsługi prawnej,
 • Brak pewności uzyskania oczekiwanych środków,
 • Konieczność  obecności na rozprawie właściciela serwisu/pracownika, serwisu/klienta serwisu,
wyrok w sprawie

Serwis samochodowy – postępowanie sądowe

 • Jest bardzo często jedyną możliwością uzyskania świadczeń należnych serwisowi z tytułu kosztów naprawy jak i najmu, przechowania, usług dodatkowych,
 • Pozwala na uzyskanie świadczenia na kwotę na jaką opiewa wystawiona faktura vat wraz z odsetkami stanowiącymi rekompensatę finansową za czas oczekiwania,
 • Pozywanie ubezpieczycieli często doprowadza do wyższych wypłat na etapie postępowania likwidacyjnego,
 • Zwiększa rentowność serwisu,

Co Nas przekonuje aby wystąpić do Sądu przeciwko ubezpieczycielowi?

 1. Coraz wyższe szkody powodują coraz wyższe niedopłaty,
 2. Rosnące koszty obsługi szkód w serwisach,
 3. Coraz wyższe kwalifikacje pracowników serwisów,
 4. Coraz wyższy poziom technologiczny serwisów,
kontakt

Niezależnie od powyższego za każdym razem warto wziąć pod uwagę skierowanie sprawy do sądu. Jeżeli sprawa z uwagi na stan faktyczny i prawny zyskuję rekomendację profesjonalnego pełnomocnika na wytoczenie powództwa , a kwoty otrzymane na przed sądowym etapie sporu, nie są satysfakcjonujące, należy rozważyć dochodzenie wyższych kwot w sądzie, bazując przy tym na doświadczeniu i wiedzy swojego pełnomocnika! Pamiętaj, ufaj tylko specjalistom!


Przez ostatnie 6 miesięcy złożyliśmy do sądu ponad 2500 powództw naszych Klientów. Uzyskaliśmy z nich blisko 1 milion PLN roszczeń.