Czym jest Zielona karta?

12 stycznia 2021


Czym jest Zielona karta?

Prowadząc firmę transportową lub logistyczną wykonującą zlecenia międzynarodowe konieczne jest zapoznanie się z systemem zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? W jaki sposób i gdzie można ją wykorzystać? W poniższym artykule zwrócimy uwagę na najważniejsze informacje w tej tematyce.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Zielona Karta – czym jest?

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Działa zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym. Karta zapewnia ochronę posiadacza lub kierowcy pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną  innemu uczestnikowi ruchu drogowego za granicą.

Celem działającego od 1 stycznia 1953 roku Systemu Zielonej Karty jest brak konieczności wykupowania ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla każdego kraju z osobna. Można stwierdzić, że system jest systemem europejskim. Na ten czas należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe.

Kraje z poza Europy przynależące do systemu to Iran, Izrael, Maroko, Tunezja. W celu przystąpienia do Systemu Zielonej Karty w danym kraju musi obowiązywać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczne jest istnienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy . Na obecną chwilę System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych.

Jak działa System Zielonej Karty?

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne. Dzięki temu kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwie przynależącym do porozumienia mają możliwość poruszania się po terytoriach państw członkowskich bez konieczności posiadania Zielonej Karty.          

Podróżując do jakich krajów nie trzeba posiadać Zielonej Karty?

Zielona karta jest nieobowiązkowa w przypadku podróżowania do krajów takich jak: Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia. W przypadku podróży lub świadczenia usług transportowych wystarczy posiadać przy sobie dokument potwierdzający zawartą umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC z kraju ojczystego.

W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?

Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Wyżej wymienione to kraje, które nie podpisały porozumienia wielostronnego.

Przez jaki okres ważna jest Zielona Karta?

Zielona karta może obowiązywać od 15 dni do 12 miesięcy – jednak nie dłużej niż do końca ważności polisy OC. Wnioskować o kartę można wielokrotnie. W celu wyrobienia zielonej karty można zgłosić się do ubezpieczyciela. Najkorzystniej dokonać zgłoszenia do tego ubezpieczyciela, u którego aktualnie posiadamy polisę OC. Zazwyczaj wyrobienie karty jest bezpłatne. Jednak niekiedy wymaga uiszczenia opłaty, a jej cena może się różnić – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Prowadząc działalność transportową warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Nieznajomość prawa o ruchu drogowym w danym państwie to jedna z przyczyn bycia sprawcą zdarzenia. Posiadając Zieloną Kartę zapewniamy sobie spokójunikniemy strat finansowych. Ponadto warto skorzystać z pomocy ekspertów w toku likwidacji szkody.

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375