fbpx

Prowadząc firmę transportową lub logistyczną wykonującą zlecenia międzynarodowe konieczne jest zapoznanie się z systemem zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? W jaki sposób i gdzie można ją wykorzystać? W poniższym artykule zwrócimy uwagę na najważniejsze informacje w tej tematyce.

[btn-cta]

Zielona Karta – czym jest?

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Działa zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym. Karta zapewnia ochronę posiadacza lub kierowcy pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną  innemu uczestnikowi ruchu drogowego za granicą.

Celem działającego od 1 stycznia 1953 roku Systemu Zielonej Karty jest brak konieczności wykupowania ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla każdego kraju z osobna. Można stwierdzić, że system jest systemem europejskim. Na ten czas należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe.

Kraje z poza Europy przynależące do systemu to Iran, Izrael, Maroko, Tunezja. W celu przystąpienia do Systemu Zielonej Karty w danym kraju musi obowiązywać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczne jest istnienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy . Na obecną chwilę System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych.

Jak działa System Zielonej Karty?

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne. Dzięki temu kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwie przynależącym do porozumienia mają możliwość poruszania się po terytoriach państw członkowskich bez konieczności posiadania Zielonej Karty.          

Podróżując do jakich krajów nie trzeba posiadać Zielonej Karty?

Zielona karta jest nieobowiązkowa w przypadku podróżowania do krajów takich jak: Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia. W przypadku podróży lub świadczenia usług transportowych wystarczy posiadać przy sobie dokument potwierdzający zawartą umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC z kraju ojczystego.

W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?

Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Wyżej wymienione to kraje, które nie podpisały porozumienia wielostronnego.

Przez jaki okres ważna jest Zielona Karta?

Zielona karta może obowiązywać od 15 dni do 12 miesięcy – jednak nie dłużej niż do końca ważności polisy OC. Wnioskować o kartę można wielokrotnie. W celu wyrobienia zielonej karty można zgłosić się do ubezpieczyciela. Najkorzystniej dokonać zgłoszenia do tego ubezpieczyciela, u którego aktualnie posiadamy polisę OC. Zazwyczaj wyrobienie karty jest bezpłatne. Jednak niekiedy wymaga uiszczenia opłaty, a jej cena może się różnić – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Prowadząc działalność transportową warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Nieznajomość prawa o ruchu drogowym w danym państwie to jedna z przyczyn bycia sprawcą zdarzenia. Posiadając Zieloną Kartę zapewniamy sobie spokójunikniemy strat finansowych. Ponadto warto skorzystać z pomocy ekspertów w toku likwidacji szkody.