fbpx

Osoby, które padły ofiarą wypadku komunikacyjnego, powszechnie ubiegają się o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W wielu przypadkach ubezpieczyciele sprawcy zdarzenia próbują uniknąć wypłaty pełnych kosztów naprawy pojazdu, twierdząc, że roszczenia są zawyżone lub nienależycie udokumentowane. Jedna z naszych ostatnich spraw w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu pokazała, że walka o sprawiedliwość i uzyskanie pełnego odszkodowania jest możliwa.

Zwrot kosztów naprawy pojazdu na podstawie polisy OC

Sprawa dotyczyła naszego Klienta, który zwrócił się do STU Ergo Hestia S.A. o zwrot kosztów naprawy pojazdu, które wyniosły 2170,71 zł, na podstawie polisy OCsprawca zdarzenia objęty był ochroną ubezpieczeniową właśnie u tego ubezpieczyciela. Sąd Rejonowy w Mielcu oddalił roszczenie wskazując, że roszczenie poszkodowanego nie zostało należycie udowodnione wobec braku opinii biegłego sądowego i podniesionego przez ubezpieczyciela zarzutu zawyżenia roszczenia. Sąd zwrócił uwagę na oferowaną przez STU Ergo Hestia S.A. możliwość naprawy pojazdu na preferencyjnych warunkach w warsztacie z nim współpracującym.

Od wyroku oddalającego powództwo złożyliśmy apelację do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, przedstawiając fakturę za naprawę pojazdu wraz ze starannie przygotowanym kosztorysem i zeznaniami poszkodowanego w charakterze świadka. W takiej sytuacji to pozwany ubezpieczyciel miał obowiązek wykazać, że koszty określone przez powoda były zawyżone, czego w naszej ocenie nie uczynił.

Mechanik warsztat samochodowy zwrot kosztów naprawy pojazdu

 

STU Ergo Hestia S.A. pokryła koszty naprawy w wysokości 2170,71zł! Sąd Okręgowy przychylił się do naszej apelacji!

Orzeczenie Sądu II Instancji było w całości korzystne dla naszego Klienta. Sąd uwzględnił apelację zmieniając wyrok oddalający powództwo wydany przez Sąd Rejonowy w Mielcu i zasądzając pełną kwotę kosztów naprawy z faktury VAT wystawionej przez warsztat. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uznał, że przedstawione przez Warsztat dowody były wystarczające do potwierdzenia wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów naprawy, co powodowało konieczność udowodnienia rzekomego zawyżenia kosztów naprawy przez STU Ergo Hestia S.A. Ubezpieczyciel był zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów naprawy w wysokości 2170,71zł wynikających z faktury VAT. Solidne dowody i odpowiednia argumentacja mogą prowadzić do sukcesu w walce o odszkodowanie z polisy OC.

Walka o należne odszkodowanie

Ten przypadek stanowi ważny głos dla osób ubiegających się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC. Dowodzi on, że należy zawsze walczyć o swoje prawa. W takich sytuacjach jak odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela zawsze warto zasięgnąć pomocy prawnej. Prawidłowo przygotowane materiały i wnioski dowodowe oraz argumentacja mogą być kluczem do uzyskania sukcesu w walce o należne odszkodowanie.

Oczywiście, każda sprawa ma swoje unikalne aspekty i wymaga indywidualnego podejścia, stąd też ważne jest, aby skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych, który udzieli wsparcia w określeniu skutecznej strategii w procesie.