fbpx

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił powództwo serwisu powołując się na możliwość naprawy pojazdu w tzw. sieci partnerskiej ubezpieczyciela oraz obowiązek „życzliwego” podejścia poszkodowanego do współpracy z ubezpieczycielem. Kancelaria Rok-Konopa i Wspólnicy wniosła apelację powołując się na realia napraw w ASO, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska Rzecznika Finansowego. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości przyjął argumenty przedstawione przez Kancelarię w apelacji i zasądził pełne odszkodowanie z tytułu kosztów naprawy dla serwisu.

Czy ubezpieczyciel ma prawo wskazać miejsce naprawy samochodu po wypadku?

Dnia 6 grudnia 2021 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ samochód marki Audi użytkowany na prawach leasingu. W chwili zdarzenia samochód sprawcy objęty był obowiązkowym ubezpieczeniem OC w pozwanym Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA w Warszawie. Po zgłoszeniu szkody, przeprowadzono kalkulację kosztów naprawy pojazdu Audi na kwotę 7 598,43 zł netto. Pozwany PZU SA zweryfikował te koszty do 5 799,63 zł netto, stwierdzając, że pojazd można naprawić za taką sumę w warsztacie Sieci Naprawczej PZU, z zastosowaniem nowych, oryginalnych części. Jednocześnie pozwany zaproponował przeprowadzenie naprawy w konkretnym warsztacie wskazując, że zostanie ona zrealizowana w zachowaniem norm i zaleceń producenta, z użyciem nowych części oryginalnych i w najkrótszym możliwym terminie. Powód wykonał naprawę, a następnie wystawił fakturę na kwotę 7 598,43 zł netto. Nie zważając na przedstawione koszty naprawy, pozwany przyznał i wypłacił serwisowi odszkodowanie w wysokości 5 799,63 zł.

polisa
Warsztat wygrywa z ubezpieczycielem!

W wydanym wyroku sąd podkreślił, że żaden przepis nie nakłada na poszkodowanego obowiązku skorzystania z oferty naprawy pojazdu przez podmiot wskazany przez ubezpieczyciela. Co więcej, poszkodowany nie ponosi żadnych konsekwencji odmawiając naprawy we wskazanym warsztacie, ponieważ ubezpieczyciel nie jest uprawniony do narzucania miejsc napraw. Ponadto osoba poszkodowana ma prawo do wyboru autoryzowanego serwisu naprawczego, w którym dokonywana jest naprawa, a ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów wykazanych na fakturze.

To już kolejna wygrana Kancelarii Rok-Konopa i Wspólnicy. Dziękujemy Klientowi za zaufanie i powierzenie prowadzenia swoich spraw. Gratulujemy wygranej i determinacji w dochodzeniu swoich roszczeń!

Jeśli w Twoim serwisie Ubezpieczyciel powołuje się na podobne argumenty, zapraszamy do wspólnej drogi o odzyskanie Twojego wynagrodzenia !