fbpx

Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Zarówno Towarzystwa Ubezpieczeń jak i branża motoryzacyjna zadają sobie pytanie jak obecnie będzie wyglądała procedura napraw powypadkowych.

Retoryka dotychczasowych publikacji medialnych w tym temacie sugeruje, że Rekomendacje mają mieć korzystny wydźwięk dla branży motoryzacyjnej. Z perspektywy zainteresowanych, sytuacja nie wygląda tak jednoznacznie.

Choć KNF podkreślił, że zakład ubezpieczeń powinien budować dobre relacje z podmiotami uczestniczącymi w likwidacji szkód komunikacyjnych (szczególnie uprawnionymi do wypłaty odszkodowania), celem zwiększenia zaufania do całego rynku finansowego, to jednak zdaje się być tylko drukiem w treści prembuły.

naprawy samochodowe

Rekomendacja 16 – co zawiera?

Kluczowa dla serwisów naprawczych likwidujących szkody z OC ppm stała się Rekomendacja 16, która stanowi, że zakład ubezpieczeń może zorganizować naprawę pojazdu, ale za wyraźną zgodą poszkodowanego. Założeniem tej Rekomendacji jest stworzenie usługi tzw. Kompleksowej likwidacji szkody. Brzmienie zapisu Rekomendacji sugeruje, że zgoda ta musi być zrozumiała i konieczne jest jasne i precyzyjne wnioskowanie o taką usługę. Dodatkowo wskazano, że zakład ubezpieczeń nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od skorzystania z tej usługi. Co więcej, zakład ubezpieczeń oferując organizację naprawy zobligowany jest do wskazania konkretnego serwisu, planowanej dacie rozpoczęcia naprawy i czasie jej trwania. Informacja musi zawierać także rodzaj i jakość części zamiennych.

Założenia KNF a zaklady ubezpieczeń

W praktyce wydaje się, że Zakłady Ubezpieczeń kontynuować będą wypłaty bezspornych kwot odszkodowania, podkreślając obowiązek minimalizacji szkody poszkodowanego. Oznacza to, że ubezpieczyciel będzie wskazywać serwis, w którym ma być naprawiona szkoda. Wybór serwisu spoza tej grupy będzie zapewne oznaczać dalszą korektę kosztorysu do warunków, na jakich pracują serwisy posiadające umowy asystorskie z ubezpieczycielami.

Podsumowując, opublikowane Rekomendacje KNF w zakresie napraw powypadkowych nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. Instrukcje w nich wydane dla zakładów ubezpieczeń mają w założeniu usprawnić i poprawić sytuację osób poszkodowanych. Czy tak będzie? Sięgając pamięcią do czasów następujących po publikacji Wytycznych KNF z 2014 roku, odpowiedź zdaje nasuwać się jednak sama…

Z obserwacji rynku oraz relacji Klientów kancelarii wynika, że ubezpieczyciele korygują końcową kwotę kosztorysu powołując się na możliwość zorganizowania naprawy za wskazaną przez siebie wartość szkody. W prowadzonych przez Kancelarię sprawach sądy zwracają jednak uwagę na brak wykazania realnej oferty przez ubezpieczyciela oraz podkreślają prawo poszkodowanego do dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu w wybranym przez siebie serwisie.

adwokat Magdalena Rok - Konopa

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k.