fbpx

Niedopłata do odszkodowania za naprawę pojazdu

Poszkodowany, którego samochód został uszkodzony bądź zniszczony na skutek wypadku z winy innego kierowcy chce jak najszybciej zlikwidować powstałą szkodę. Proces jej likwidacji może przyjąć jedną z dwóch form: kosztorysową lub warsztatową. Szczególnie w tym drugim przypadku niedopłata do odszkodowania za naprawę pojazdu stanowi duży problem dla warsztatu. Jak dobrze obsługiwać klientów i uzyskiwać pełne wynagrodzenie za swoją pracę?

Metoda kosztorysowa a warsztatowa

Metoda kosztorysowa to forma wypłaty odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu. Podstawą wypłaty jest ocena uszkodzeń przeprowadzona przez rzeczoznawcę danego towarzystwa ubezpieczeń. Na wycenę składają się oględziny, zdjęcia oraz opis zdarzenia. Jest to podstawa do obliczenia kosztów naprawy. W tej metodzie likwidacji szkody to ubezpieczyciel samodzielnie definiuje rodzaj części zamiennych oraz wysokość roboczogodziny. Podstawą wyliczeń jest program ekspercki.

Natomiast metoda warsztatowa to forma likwidacji szkody, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca rzeczywiste koszty naprawy (robocizna i części) na podstawie faktur za naprawę.

W przypadku zastosowania drugiej z metod to warsztat, a nie poszkodowany rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem okazuje się, że warsztaty samochodowe wykonujące naprawy szkód komunikacyjnych borykają się z niedopłatami do faktur przedstawianych ubezpieczycielom. Ponadto ubezpieczyciele korygują kosztorysy warsztatów według przyjętych przez siebie zasad. Prowadzi to do  nieuprawnionego obniżenia wartości części zamiennych oraz korekty obowiązującej w warsztacie stawki roboczogodziny, tym samym pojawia się niedopłata do odszkodowania.

Jak odzyskać wynagrodzenie należne za pracę warsztatu?

Pierwszym krokiem mającym na celu odzyskanie wynagrodzenia należnego warsztatowi za wykonaną pracę konieczne jest skompletowanie poniższej dokumentacji:

  • protokołu szkody,
  • zdjęć pojazdu,
  • kalkulacji naprawy,
  •  faktury vat,
  • oceny technicznej ubezpieczyciela,
  • decyzji płatniczej.

Za jeden z najważniejszych elementów w procesie uzyskiwania dopłaty do faktury wystawionej przez warsztat w ramach wzajemnych rozliczeń z ubezpieczycielem jest profesjonalna i rzetelna kalkulacja naprawy (kosztorys). To właśnie ona określa wszystkie konieczne czynności i operacje, które miały miejsce podczas naprawy pojazdu, stanowiąc tym samym podstawę wynagrodzenia.

Następnym etapem postępowania jest skierowanie do ubezpieczyciela przedsądowego wezwania, będącego ostateczną próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania, sprawa trafia do sądu.

roboczogodzina

Warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom. Będą oni dużym wsparciem na każdym etapie postępowania. Ponadto wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskają pełne wynagrodzenie należne warsztatowi.