fbpx

Kancelaria Rok-Konopa i Wspólnicy już od lat obejmuje opieką prawną serwisy naprawcze w zakresie spraw odszkodowawczych wynikłych ze szkód komunikacyjnych. Coraz więcej z nich  chce walczyć o sprawiedliwość dla siebie i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Marzec był rekordowym miesiącem pod względem wygranych Klientów Kancelarii – aż 172 korzystne wyroki w sądach I instancji!

Wygrane w sądach I i II instancji

Pierwszy kwartał 2023 r. okazał się wielkim sukcesem dla Kancelarii. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. wytoczyliśmy aż 1379 procesów w imieniu serwisów naprawczych. W tym okresie uzyskaliśmy 388 korzystnych wyroków w sądach I instancji oraz 24 w sądach II instancji. Łącznie daje nam to wynik aż 412 wygranych spraw naszych Klientów!

 

Jak sytuacja zmieniała się na tle poszczególnych miesięcy?

statystyki

Naszym klientom pomagamy:

 

  • wyegzekwować niedopłatę do odszkodowania w postępowaniu sądowym;
  • stworzyć i usystematyzować proces likwidacji szkód;
  • skompletować poprawną i pełną dokumentację szkodową;
  • udzielić wsparcia we właściwym wyliczeniu wartości świadczonych usług;
  • uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości w codziennej pracy serwisu.

Ugody z zakładami ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń wystosowały szereg roszczeń w stosunku do serwisów naprawczych w zakresie m.in. naprawy, holowania, kosztów badania technicznego, kosztów likwidacji szkody czy oględzin.

Kancelaria Rok-Konopa i Wspólnicy każdą sprawę traktuje indywidualnie i dąży do tego, aby pomoc była adekwatna i przyniosła realne korzyści dla każdego Klienta. Na skutek wytoczonych powództw w ostatnich miesiącach, Kancelaria prowadziła szereg negocjacji ugodowych w imieniu serwisów naprawczych. Prowadzone przez Kancelarię rozmowy doprowadziły do polubownego zakończenia sporów sądowych i zawarcia łącznie 266 ugód:

  • styczeń – 99 ugód
  • luty – 68 ugód
  • marzec – 99 ugód

Wyniki uzyskane na początku 2023 roku pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące. Coraz większa świadomość praw serwisów naprawczych skłania kolejnych Klientów do wejścia na drogę postępowania sądowego z ubezpieczycielem i rozpoczęcia walki o sprawiedliwość.

Serwis naprawczy w relacji z ubezpieczycielem ma prawo domagać się wypłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonane usługi naprawcze. W sytuacji, gdy odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokryje w całości poniesionej szkody i jednocześnie wyczerpie się możliwość polubownego zakończenia sporu na drodze przedsądowej, serwisom naprawczym pozostaje skierować sprawę do sądu. Nasi klienci, reagując na naruszenie przez zakłady ubezpieczeń zasady pełnego odszkodowania, tylko w 1 kwartale 2023 r. zdecydowali się wytoczyć niemal 1400 procesów sądowych, co w pewnym stopniu obrazuje skalę nieprawidłowości w obszarze likwidacji szkód w pojazdach

radca prawny Agnieszka Ryznar

Komplementariusz Kancelarii Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.