Szkoda w transporcie zagranicznym

18 grudnia 2020


Szkoda w transporcie zagranicznym

Właściciele i pracownicy firm transportowych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich może być szkoda w transporcie zagranicznym. W takiej sytuacji sprawcą zdarzenia może być obcokrajowiec. W jaki  sposób postępować  w chwili zaistnienia szkody? Jak dokonać jej zgłoszenia? Jeżeli prowadzisz firmę transportową warto zapoznać się  z poniższym artykułem.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek za granicą – sprawcą jest obcokrajowiec

Może się zdarzyć, że w trakcie wykonywania zlecenia transportu międzynarodowego dojdzie do kolizji. Jak wiemy jest to bardzo nieprzyjemna i stresująca sytuacja. Jeśli dodatkowo sprawcą zdarzenia jest obcokrajowiec nie mówiący w naszym języku ojczystym może to znacznie skomplikować sytuacje.

Każdy kto podróżuje za granicę, w tym również kierowca firmy transportowej każdorazowo przed wykonaniem zlecenia transportowego poza granicami naszego kraju powinien się do tego przygotować. Warto mieć przy sobie dwujęzyczne druki oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wezwanie policji po wypadku za granicą

Wzywać czy nie wzywać? W sytuacji kiedy dojdzie do kolizji, w której nie ma osób poszkodowanych, a sprawca przyznaje się do winy praktyką jest nie wzywanie na miejsce zdarzenia policji. Tak się dzieje kiedy szkoda ma miejsce na terenie naszego kraju. 

Sytuacja się zmienia, gdy do szkody dochodzi za granicą .Warto wówczas wezwać policję na miejsce kolizji. W ten sposób otrzymamy potwierdzenie przyznania się do winy sprawcy wypadku (obcokrajowca). Dzięki temu podczas likwidacji szkody wykluczone zostaną sytuacje, w których cudzoziemiec będzie chciał uchylić się od odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Zgłoszenie szkody zagranicznej – reprezentant do spraw roszczeń

Pierwszym etapem procesu likwidacji szkody jest jej zgłoszenie do ubezpieczyciela.  Szkodę można zgłosić na dwa sposoby:

  • w kraju, w którym aktualnie przebywamy,
  • do reprezentanta do spraw roszczeń tego ubezpieczyciela w Polsce.

Kim jest REPREZENTANT DO SPRAW ROSZCZEŃ? Jest to pełnomocnik zakładu ubezpieczeń wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Należy znaleźć właściwego reprezentanta do spraw roszczeń na stronie internetowej PBUK, który reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe (sprawcy) na terenie Polski.  Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić nazwy ubezpieczyciela sprawcy szkodę można zgłosić bezpośrednio do  Warty lub PZU – oba towarzystwa pełnią funkcje agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz na stronie PBUK lub wysłać bezpośrednio na wskazany na stronie PBUK adres  wniosek o ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i reprezentanta do spraw roszczeń.

Likwidacja  szkód zagranicznych wymaga specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia. Prowadząc działalność transportową warto oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów. Eksperci kompleksowo zajmą się obsługą powierzonych im spraw. Dzięki temu sprawnie i skutecznie przeprowadzą sprawy firmy przez proces likwidacji szkody.

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375