fbpx

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy wartością samochodu przed szkodą, a wartością tego auta po jego naprawie. Kiedy występuje ubytek wartości handlowej pojazdu?

[btn-cta]

Realny spadek wartości pojazdu jest widoczny najbardziej w sytuacji kiedy poszkodowany dokonuje próby sprzedaży pojazdu. Na przykładzie: kupujący ma do wyboru dwa porównywalne pojazdy, o podobnym przebiegu, jeden z nich jest bezwypadkowy, a drugi powypadkowy. Jakiego wyboru dokona potencjalny kupujący? Najpewniej wybierze ten bezwypadkowy. Bezwypadkowość (obok np. przebiegu) przyczynia się do końcowej wartości pojazdu. Wówczas właściciel pojazdu szkodowego obniża cenę aby jego oferta była bardziej konkurencyjna, co powoduje realną stratę.

Czy w każdej sytuacji należy się UWH?

Roszczenie dotyczące ubytku wartości pojazdu nie dotyczy każdej sytuacji. Po pierwsze – możliwe jest jedynie przy szkodzie, która kwalifikuje się jako szkoda częściowa, to znaczy taka, której koszt naprawy nie przewyższa wartości pojazdu. UWH nie występuję przy szkodzie całkowitej.

Wiek pojazdu

Czy ze spadkiem wartości rynkowej auta mamy do czynienia zarówno w przypadku samochodu dwuletniego, jak i dwunastoletniego? Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość ubytku, a czasem na jego brak jest wiek pojazdu. Z instrukcji stosowanej przez rzeczoznawców sądowych, biegłych i zakłady ubezpieczeń wynika, że ubytek wartości handlowej pojazdu należy wyliczać dla aut utrzymanych w bardzo dobrym stanie technicznym oraz w odpowiednim wieku. Wiek ten zróżnicowano w zależności od typu pojazdu. Ustalono, że zachodzi w pojazdach, które eksploatowane są nie więcej niż :

  • 6 lat – w przypadku samochodów osobowych i terenowych,
  • 3 lata – w przypadku motocykli,
  • 4 lata – w przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony,
  • 3 lata – w przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Kwestia ubytku wartości handlowej w kontekście wieku pojazdu była przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych. Zwrócił on uwagę na to, że utrata wartości następuje przede wszystkim po pierwszym uszkodzeniu pojazdu w wyniku kolizji lub wypadku. Zauważalna jest również zależności pomiędzy wiekiem a spadkiem wartości auta tj. obniżenie wartości pojazdu starszego będzie niższe, niż samochodu stosunkowo nowego. Jednakże zasada ta nie obowiązuje za każdym razem, może nie sprawdzić się w przypadku samochodów zabytkowych, dlatego każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Naprawa w serwisie

Trzecim aspektem jest, aby naprawa doprowadzała pojazd do poprzedniego stanu technicznego. Zapewnia to naprawa w serwisie, czy w autoryzowanej stacji obsługi (ASO). Kosztorysowa metoda naprawy rzadko doprowadza pojazd do stanu jak przed szkodą, co może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania związanego z ubytkiem wartości pojazdu.

Ten problem dotyczy między innymi właścicieli przedsiębiorstw, którzy posiadają flotę samochodów. W przypadku kilkunastu aut koszty z tym związane mogą być znaczne. Uszkodzenie jednego pojazdu może wiązać się z utratą przykładowo 10 tysięcy złotych. Co się stanie w sytuacji, kiedy uszkodzonych zostanie siedem pojazdów w ciągu roku? Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, jednak warto jest skorzystać z pomocy profesjonalistów. Tym bardziej, że wraz ze wzrostem liczby aut we flocie firmowej sprowadza się to do większego ryzyka związanego z utratą  wartości handlowej pojazdu.