Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

7 maja 2021


Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jesteś poszkodowanym uczestnikiem kolizji drogowej, w wyniku której Twój samochód został uszkodzony, musiałeś ponieść koszty naprawy, najmu pojazdu zastępczego, holowania lub przechowania auta na parkingu strzeżonym, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, bądź nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC i nie wiesz do kogo zwrócić się o wypłatę należnego odszkodowania? Likwidacją szkody spowodowaną przez nieubezpieczonego rolnika, nieubezpieczonego posiadacza pojazdu mechanicznego lub niezidentyfikowanego pojazdu mechaniczny zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Odszkodowanie od UFG uzyskasz w następujących przypadkach:

  • sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy OC w chwili wypadku;
  • kiedy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie znasz danych identyfikujących jego pojazd (np. nr rejestracyjnego);
  • sprawca posiada polisę OC nieistniejącego już towarzystwa ubezpieczeniowego.
szkoda wycena kalkulator

W powyższych sytuacjach szkodę należy zgłosić do dowolnie wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeń oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że żaden ubezpieczyciel nie będzie mógł odmówić przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia tzw. postępowania likwidacyjnego.

Zgłoszenie do ubezpieczyciela

Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia szkody ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń (odszkodowania). Na tym etapie ubezpieczyciel będzie gromadził wszelkie istotne informacje i dokumenty związane z powstałą szkodą. Następnie ubezpieczyciel niezwłocznie prześle zebraną dokumentację do UFG, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie (poszkodowanego lub warsztat samochodowy). To likwidator weryfikuje stan faktyczny sprawy i przekazuje UFG rekomendację, co do wypłaty odszkodowania i jego wysokości.

Ostateczną decyzję w sprawie wydaje jednak UFG w terminie 30 dni od dnia przekazania pełnych akt szkodowych. Może się jednak zdarzyć, że okoliczności sprawy będą wymagały uzyskania jeszcze dodatkowych informacji, czy dokumentów. W takim przypadku UFG ma obowiązek wydać decyzję w terminie 14 dni od ich otrzymania. UFG powinien wypłacić bezsporną kwotę odszkodowania w ciągu 30 dni.

Kiedy UFG może odmówić wypłaty odszkodowania za szkodę spowodowaną ruchem pojazdów mechanicznych:

  • Gdy samochód sprawcy zdarzenia jest zarejestrowany za granicą. Ograniczenie to nie dotyczy jednak poszkodowanych obywateli polskich;
  • Gdy poszkodowany może pokryć szkodę z umowy ubezpieczenia dobrowolnego, czyli gdy posiada ubezpieczenie AC dla uszkodzonego samochodu. Odszkodowanie zostanie wypłacone z tej polisy, a UFG wyrówna szkodę jedynie częściowo, np. w zakresie utraconych zniżek składki za ubezpieczenie.

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia a wypłata odszkodowania

Bardzo istotny jest fakt, że w przypadku, kiedy tożsamość sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia nie zostanie ustalona, UFG wypłaci odszkodowanie za uszkodzone mienie tylko wtedy, kiedy w wypadku ktoś poniesie śmierć lub zostanie ranny, a rozstrój jego zdrowia będzie trwał dłużej niż 14 dni. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie pomniejszone o równowartość 300,00 euro.

kontakt

Warto rozważyć powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy nie tylko znają działanie ubezpieczycieli, ale również specyfikę rynku motoryzacyjnego. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i szybkie uzyskanie pełnych kosztów odszkodowania po wypadku.

Czytaj również


Stawka roboczogodziny – korzystne wyroki

Wysokość stawki roboczogodziny wciąż jest przedmiotem sporu pomiędzy warsztatami a ubezpieczycielami. Obecnie spory sądowe o dopłatę odszkodowania do kosztów naprawy ustalonych według stawki roboczogodziny stosowanej przez serwis naprawczy obejmują przeważającą...

Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375