fbpx

Pod koniec marca 2023 roku Rada Unii Europejskiej zadecydowała, że od 2035 roku na rynek nie będą wprowadzane samochody emisyjne. Ostatecznie przedstawiciele wszystkich państw zgodnie opowiedzieli się wprowadzeniem zakazu rejestracji samochodów spalinowych. Wyjątkiem była Polska, a trzy państwa: Włochy, Rumunia i Bułgaria wstrzymały się od zabrania głosu.

Pojazdy napędzane przez e-paliwa i biopaliwa

Wynik głosowania był zadziwiający, ponieważ przedstawiciele Niemiec i Włoch w ostatnim czasie zdecydowanie sprzeciwiali się całkowitemu wykluczeniu pojazdów emisyjnych, przy zachowaniu samochodów napędzanych e-paliwami i biopaliwami. Ostatecznie w projekcie wprowadzono zapis o konieczności przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku, w którym dozwolona będzie produkcja pojazdów o takich napędach. Zanim regulacja wejdzie w życie, będzie musiała przejść całą drogę prawną.

Wprowadzenie zapisu mówiącego o możliwości rejestracji samochodów, które napędzane są e-paliwami i biopaliwami jest krokiem w kierunku sporej części branży motoryzacyjnej. Producenci i serwisanci to grupa, której najbardziej zależy na tym, aby po drogach wciąż poruszały się pojazdy spalinowe. Również branża dealerska jest zdania, że rynek motoryzacyjny powinien pozostać zróżnicowany.

flaga UE

Niepewna przyszłość rynku motoryzacyjnego

Obecna branża motoryzacyjna żywi nadzieje, że produkowanie pojazdów spalinowych oraz tych, które napędzane są ekopaliwami pozwoli na utrzymanie runku motoryzacyjnego w dzisiejszej formie. Pracownicy zatrudnieni w sektorach powiązanych z motoryzacją z niepokojem patrzą w przyszłość. Gdyby rozporządzenie weszło w życie, setki tysięcy ludzi w całej Europie straciłoby miejsce pracy.

Wprowadzane regulacje stanowią kontrowersyjny obszar rozmów pomiędzy dealerami, dostawcami części do pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi oraz serwisami naprawczymi. W praktyce oznaczają zakaz produkowania oraz rejestracji po 2035 r. pojazdów z silnikami emisyjnymi. Powyższe zaś skutkować będzie zwiększeniem produkcji, zainteresowania zakupem oraz późniejszych napraw pojazdów bezemisyjnych. Proponowane zmiany stanowić będą duże wyzwanie dla branży motoryzacyjnej w Polsce zarówno w segmencie sprzedaży jak również obsługi after sales.

adwokat Magdalena Rok - Konopa

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k.