Bezgotówkowa likwidacja szkody – czy ubezpieczyciel zapłaci?

2 października 2020


Bezgotówkowa likwidacja szkody – czy ubezpieczyciel zapłaci?

Bezgotówkowa likwidacja szkody to rozwiązanie, które przewiduje brak udziału właściciela samochodu w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczyciel kontaktuje się z warsztatem samochodowym, który samodzielnie realizuje każdy z etapów naprawy. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas likwidacji szkody? Co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie pokrył pełnych kosztów naprawy, mimo wystawienia faktury przez warsztat?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Szkoda komunikacyjna rozliczana bezgotówkowo

Na pozór w teorii procedura jest bardzo prosta: poszkodowany przekazuje uszkodzony pojazd do wybranego warsztatu. Upoważnia przy tym serwis do odbioru odszkodowania i przeprowadzenia całego procesu likwidacji szkody.

Po zakończeniu naprawy samochodu warsztat przedstawia faktury i rachunki oraz udostępnia ubezpieczycielowi pojazd do oględzin po zrealizowanej naprawie. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń powinien pokryć całość poniesionych kosztów naprawy, ale niestety nie zawsze tak się dzieje, a w wielu przypadkach warsztat nie otrzymuje pełnego należnego mu odszkodowania.

Decydując się na bezgotówkową likwidację szkody należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

  • Zakres napraw musi się pokrywać z protokołem oględzin wykonanym przez rzeczoznawcę z zakładu ubezpieczeń. Ponadto jeżeli okaże się, że w protokole oględzin nie uwzględniono wszystkich uszkodzeń, należy poprosić o kolejne oględziny i nie naprawiać pojazdu do momentu ponownego przyjazdu rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń.
  • Do naprawy można przystąpić dopiero, gdy mechanik uzna, że wykryte uszkodzenia faktycznie mają związek ze szkodą. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów za dodatkowe prace wykonane przez warsztat naprawczy.
  • Zakład ubezpieczeń może wystąpić o przedstawienie rachunków źródłowych za zakup części użytych przy naprawie – praktyka ta jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Po przedstawieniu faktury za naprawę zakład ubezpieczeń może wysłać ponownie swojego rzeczoznawcę do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

Bezgotówkowa likwidacja szkody a zaniżenia stosowane przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie uwzględniające niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu z uwzględnieniem cen występujących na lokalnym rynku. Mimo to w praktyce często zdarza się tak, że warsztaty zmagają się z niedopłatami do faktur ze strony ubezpieczycieli. Najczęstsze sposoby zaniżeń stosowane przez zakłady ubezpieczeń przy szkodzie częściowej to:

  • stosowanie nieoryginalnych części zamiennych;
  • zastosowanie amortyzacji;
  • potrącenia na materiale lakierniczym;
  • zaniżone stawki za roboczogodziny prac mechanika/blacharza/lakiernika;
  • niestosowanie technologii naprawy zalecanej przez producenta;
  • zastosowanie procentowego potrącenia na całość wartości naprawy argumentując cenami napraw sieci naprawczej współpracującej z danym TU.
likwidacja szkody

Prowadzenie serwisu napraw powypadkowych może być dochodowym biznesem przez wiele lat. Każde tego typu przedsięwzięcie wymaga otwartości na zmiany, szukania nowych rozwiązań i dużych nakładów pracy, dlatego warto w tej kwestii zdecydować się na współpracę z ekspertami, którzy skutecznie odzyskują niedopłaty do faktur oraz specjalizują się w podnoszeniu rentowność biznesu.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375