Bezgotówkowa likwidacja szkody – czy ubezpieczyciel zapłaci?

2 października 2020


Bezgotówkowa likwidacja szkody – czy ubezpieczyciel zapłaci?

Bezgotówkowa likwidacja szkody to rozwiązanie, które przewiduje brak udziału właściciela samochodu w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczyciel kontaktuje się z warsztatem samochodowym, który samodzielnie realizuje każdy z etapów naprawy. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas likwidacji szkody? Co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie pokrył pełnych kosztów naprawy, mimo wystawienia faktury przez warsztat?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Szkoda komunikacyjna rozliczana bezgotówkowo

Na pozór w teorii procedura jest bardzo prosta: poszkodowany przekazuje uszkodzony pojazd do wybranego warsztatu. Upoważnia przy tym serwis do odbioru odszkodowania i przeprowadzenia całego procesu likwidacji szkody.

Po zakończeniu naprawy samochodu warsztat przedstawia faktury i rachunki oraz udostępnia ubezpieczycielowi pojazd do oględzin po zrealizowanej naprawie. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń powinien pokryć całość poniesionych kosztów naprawy, ale niestety nie zawsze tak się dzieje, a w wielu przypadkach warsztat nie otrzymuje pełnego należnego mu odszkodowania.

Decydując się na bezgotówkową likwidację szkody należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

  • Zakres napraw musi się pokrywać z protokołem oględzin wykonanym przez rzeczoznawcę z zakładu ubezpieczeń. Ponadto jeżeli okaże się, że w protokole oględzin nie uwzględniono wszystkich uszkodzeń, należy poprosić o kolejne oględziny i nie naprawiać pojazdu do momentu ponownego przyjazdu rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń.
  • Do naprawy można przystąpić dopiero, gdy mechanik uzna, że wykryte uszkodzenia faktycznie mają związek ze szkodą. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów za dodatkowe prace wykonane przez warsztat naprawczy.
  • Zakład ubezpieczeń może wystąpić o przedstawienie rachunków źródłowych za zakup części użytych przy naprawie – praktyka ta jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Po przedstawieniu faktury za naprawę zakład ubezpieczeń może wysłać ponownie swojego rzeczoznawcę do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

Bezgotówkowa likwidacja szkody a zaniżenia stosowane przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie uwzględniające niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu z uwzględnieniem cen występujących na lokalnym rynku. Mimo to w praktyce często zdarza się tak, że warsztaty zmagają się z niedopłatami do faktur ze strony ubezpieczycieli. Najczęstsze sposoby zaniżeń stosowane przez zakłady ubezpieczeń przy szkodzie częściowej to:

  • stosowanie nieoryginalnych części zamiennych;
  • zastosowanie amortyzacji;
  • potrącenia na materiale lakierniczym;
  • zaniżone stawki za roboczogodziny prac mechanika/blacharza/lakiernika;
  • niestosowanie technologii naprawy zalecanej przez producenta;
  • zastosowanie procentowego potrącenia na całość wartości naprawy argumentując cenami napraw sieci naprawczej współpracującej z danym TU.
likwidacja szkody

Prowadzenie serwisu napraw powypadkowych może być dochodowym biznesem przez wiele lat. Każde tego typu przedsięwzięcie wymaga otwartości na zmiany, szukania nowych rozwiązań i dużych nakładów pracy, dlatego warto w tej kwestii zdecydować się na współpracę z ekspertami, którzy skutecznie odzyskują niedopłaty do faktur oraz specjalizują się w podnoszeniu rentowność biznesu.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


12.01.2021
Czytaj więcej

Czym jest Zielona karta?

Prowadząc firmę transportową lub logistyczną wykonującą zlecenia międzynarodowe konieczne jest zapoznanie się z systemem zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? W jaki sposób i gdzie można ją wykorzystać? W poniższym

18.12.2020
Szkoda w transporcie zagranicznym
Czytaj więcej

Szkoda w transporcie zagranicznym

Właściciele i pracownicy firm transportowych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich może być szkoda w transporcie zagranicznym. W takiej sytuacji sprawcą zdarzenia może być obcokrajowiec. W jaki 

11.12.2020
Czytaj więcej

Zaniżone stawki za roboczogodziny za pracę warsztatu

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys naprawy, z którego wynikać będzie całościowy koszt naprawy auta z uwzględnieniem między innymi stawek za

30.11.2020
parking-zwrot-kosztów
Czytaj więcej

Zwrot kosztów parkingu

Często zapominamy, że naprawa samochodu po wypadku to nie jedyny koszt, który powinien pokryć ubezpieczyciel. Dochodzą do tego również wydatki związane z holowaniem auta i najmem pojazdu zastępczego, a także

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000822572 NIP: 8992874455 Regon: 385292375

kancelaria@rokkonopa.pl

733 371 873

Skontaktuj się z nami

Dołącz do nas

#mocnagrupa

Grupa Kapitałowa