fbpx

Bezgotówkowa likwidacja szkody to rozwiązanie, które przewiduje brak udziału właściciela samochodu w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczyciel kontaktuje się z warsztatem samochodowym, który samodzielnie realizuje każdy z etapów naprawy. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas likwidacji szkody? Co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie pokrył pełnych kosztów naprawy, mimo wystawienia faktury przez warsztat?

[btn-cta]

Szkoda komunikacyjna rozliczana bezgotówkowo

Na pozór w teorii procedura jest bardzo prosta: poszkodowany przekazuje uszkodzony pojazd do wybranego warsztatu. Upoważnia przy tym serwis do odbioru odszkodowania i przeprowadzenia całego procesu likwidacji szkody.

Po zakończeniu naprawy samochodu warsztat przedstawia faktury i rachunki oraz udostępnia ubezpieczycielowi pojazd do oględzin po zrealizowanej naprawie. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń powinien pokryć całość poniesionych kosztów naprawy, ale niestety nie zawsze tak się dzieje, a w wielu przypadkach warsztat nie otrzymuje pełnego należnego mu odszkodowania.

Decydując się na bezgotówkową likwidację szkody należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

  • Zakres napraw musi się pokrywać z protokołem oględzin wykonanym przez rzeczoznawcę z zakładu ubezpieczeń. Ponadto jeżeli okaże się, że w protokole oględzin nie uwzględniono wszystkich uszkodzeń, należy poprosić o kolejne oględziny i nie naprawiać pojazdu do momentu ponownego przyjazdu rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń.
  • Do naprawy można przystąpić dopiero, gdy mechanik uzna, że wykryte uszkodzenia faktycznie mają związek ze szkodą. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów za dodatkowe prace wykonane przez warsztat naprawczy.
  • Zakład ubezpieczeń może wystąpić o przedstawienie rachunków źródłowych za zakup części użytych przy naprawie – praktyka ta jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Po przedstawieniu faktury za naprawę zakład ubezpieczeń może wysłać ponownie swojego rzeczoznawcę do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

Bezgotówkowa likwidacja szkody a zaniżenia stosowane przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie uwzględniające niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu z uwzględnieniem cen występujących na lokalnym rynku. Mimo to w praktyce często zdarza się tak, że warsztaty zmagają się z niedopłatami do faktur ze strony ubezpieczycieli. Najczęstsze sposoby zaniżeń stosowane przez zakłady ubezpieczeń przy szkodzie częściowej to:

  • stosowanie nieoryginalnych części zamiennych;
  • zastosowanie amortyzacji;
  • potrącenia na materiale lakierniczym;
  • zaniżone stawki za roboczogodziny prac mechanika/blacharza/lakiernika;
  • niestosowanie technologii naprawy zalecanej przez producenta;
  • zastosowanie procentowego potrącenia na całość wartości naprawy argumentując cenami napraw sieci naprawczej współpracującej z danym TU.
likwidacja szkody

Prowadzenie serwisu napraw powypadkowych może być dochodowym biznesem przez wiele lat. Każde tego typu przedsięwzięcie wymaga otwartości na zmiany, szukania nowych rozwiązań i dużych nakładów pracy, dlatego warto w tej kwestii zdecydować się na współpracę z ekspertami, którzy skutecznie odzyskują niedopłaty do faktur oraz specjalizują się w podnoszeniu rentowność biznesu.