fbpx

W styczniu wzrosła opłata za brak ważnego ubezpieczenia OC, to jednak nie jedyna podwyżka jaka czeka kierowców w tym roku. Jaka kara dla kierowcy za brak ważnego ubezpieczenia OC? Czym może grozić jazda bez ważnej polisy OC?

Ubezpieczenie OC – czego dotyczy?

Ubezpieczenie OC dla właścicieli samochodów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że za brak ważnej polisy grożą nam określone sankcje.  Czym jest ubezpieczenie OC? Dlaczego za jego brak grożą tak wysokie kary?

Podstawową funkcją polisy OC jest zabezpieczenie osób poszkodowanych w wypadku lub kolizji drogowej. Oznacza to, że jeśli dojdzie do wypadku poszkodowany otrzyma wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił polisę OC. Przy czym należy pamiętać, że ubezpieczony jest dany pojazd, a nie jego właściciel.

Jest to istotne zwłaszcza w przypadku poważnych wypadków drogowych, na skutek których doszło do obrażeń ciała. To w ich przypadku wysokość świadczeń należnych poszkodowanym może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Należy jednak zauważyć, że suma ubezpieczenia dotyczy jednego zdarzenia, a nie jednego poszkodowanego. Co to oznacza?

Niezależnie od tego, czy w wypadku ucierpiała jedna czy pięć osób ubezpieczyciel wypłaci na rzecz poszkodowanych maksymalnie 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Jeśli okaże się, że będzie to suma niewystarczająca sprawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków.

Jaka kara dla kierowcy za brak ubezpieczenia OC?

Kara, jaka grozi za brak ważnej polisy OC jest jasno określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wynosi:

  • równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów osobowych,
  • właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów zapłacą równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • natomiast pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na wysokość kary ma wpływ nie tylko rodzaj pojazdu, ale również czas, jaki minął od wygaśnięcia poprzedniej polisy. Jeśli okres bez ubezpieczenia jest krótszy niż 3 dni właściciel samochodu zapłaci 20% pełnej kwoty, od 4 do 14 dni – 50%. pełnej opłaty, natomiast powyżej 14 dni – 100% kary.

Obecnie płaca minimalna wynosi 4242 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł. Tym samym właściciel autobusu, który nie miał ważnego ubezpieczenia OC dłużej niż 14 dni w lipcu zapłaci 12 900 zł kary.

Nieznajomość przepisów a brak ubezpieczenia OC

Brak ważnego ubezpieczenia OC niekiedy nie wynika z celowego działania właściciela, a z nieznajomości przepisów. Polisa OC przedłuża się automatycznie na okres 12 miesięcy, ale pod warunkiem, że właściciel samochodu jej nie wypowiedział i opłacił wszystkie składki.

W przypadku sprzedaży samochodu nowy właściciel może korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie wygasa, a nowy właściciel musi wykupić nową polisę OC. To jedna z najczęstszych sytuacji, gdy kierowca nie jest świadomy tego, że nie ma ubezpieczenia OC.

ubezpieczenie-oc

Brak polisy OC – dlaczego warto wykupić ubezpieczenie?

Jazda bez ważnego ubezpieczenie grozi nie tylko wysokim mandatem, ale i o wiele większym konsekwencjami finansowymi jeśli dojdzie do wypadku z naszej winy. Wówczas poszkodowany otrzyma wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a ten następnie zwróci się do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconej kwoty. Maksymalna kwota przypadająca na jedno zdarzenie to 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych.

W przypadku poważnych urazów wysokość odszkodowania sięga zazwyczaj od kilkuset tysięcy złotych do nawet ponad miliona złotych. Sprawca wypadku bez ważnej polisy OC odpowiada za wyrządzone szkody swoim majątkiem.

Ważna polisa OC chroni nie tylko ewentualnych poszkodowanych, ale również kierującego ubezpieczonym samochodem. Brak ważnego ubezpieczenia wiąże się nie tylko z wysokim mandatem, ale w przypadku, gdy z naszej winy ucierpią inni również koniecznością wypłaty należnych im odszkodowań z własnych środków.