fbpx

Odszkodowanie jest utożsamiane przez większość poszkodowanych z zapłatą za naprawę auta. Tymczasem nie jest to jedyne świadczenie, jakie można otrzymać od ubezpieczyciela. Zwrot kosztów holowania czy najmu auta zastępczego, a także odszkodowanie za utraconą wartość handlową pojazdu dają poszkodowanemu możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania.

[btn-cta]

Kiedy dochodzi do utraty wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu odpowiada różnicy pomiędzy wartością samochodu przed szkodą a jego wartością po zrealizowanej naprawie. Świadczenie to przysługuje niezależnie od tego, czy poszkodowany chce sprzedać pojazd po szkodzie, czy też nie.

Warto jednak wiedzieć, że nie jest to świadczenie wypłacane automatycznie. Ponadto jest roszczeniem niezależnym od wniosku o pokrycie kosztów naprawy przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Utrata wartości handlowej przysługuje właścicielowi pojazdu, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmioty gospodarcze posiadające flotę transportową.

Uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu wiąże się z koniecznością spełniania kilku warunków:

  • Zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty odszkodowania uszkodzony pojazd z OC sprawcy kolizji drogowej.
  • Była to pierwsza szkoda w pojeździe.
  • Pojazd w dniu szkody miało nie więcej niż 6 lat lub w przypadku pojazdu klasy premium – 7 lat. 

Ponadto o utracie wartości handlowej pojazdu można mówić jedynie w przypadku szkód częściowych. Ponadto do zdarzenia musiało dojść w ciągu ostatnich 3 lat.

Odszkodowanie – co dalej?

Uchwałą Sądu z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01) jednoznacznie potwierdzono że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

utrata wartości handlowej

Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że nieuzasadnione jest przeciwstawianie cen, które mogą być uzyskane przy jej zbywaniu i nabywaniu. Anachronizmem wydaje się być również przyjmowanie różnych sposobów określania wartości takich samych rzeczy, w zależności od tego, czy są przeznaczone do normalnego używania i korzystania przez właściciela, czy też są przeznaczone do zbycia.

W warunkach gospodarki rynkowej każda rzecz mająca wartość majątkową może być w każdym czasie przeznaczona na sprzedaż. Zbycie rzeczy jest takim samym uprawnieniem właściciela jak korzystanie z niej. Tym samym znaczenie traci odróżnianie wartości użytkowej rzeczy od jej wartości handlowej. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest pieniądz, a jej weryfikatorem rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku.

Oznacza to, że osoba poszkodowana w wypadku może starać się o wypłatę odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej pojazdu, ponieważ jego cena na rynku jest niższa, niż wówczas gdyby nie uczestniczył w kolizji czy wypadku.

utrata wartości

W naszym przekonaniu likwidacja szkód w zakresie ubytku wartości handlowej pojazdu wymaga specjalnej wiedzy i bogatego doświadczenia. Warto więc oddać swoje sprawy w ręce profesjonalistów, którzy znają działanie towarzystw ubezpieczeń oraz specyfikę rynku motoryzacyjnego. Dzięki czemu szybko i skutecznie przeprowadzą poszkodowanego przez procedurę odszkodowawczą.