fbpx

W ostatnim czasie powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli stało się weryfikowanie kosztorysów naprawy warsztatów blacharsko – lakierniczych. Działania te dotyczą przede wszystkim stosowanej przez nich stawki roboczogodziny. Warto przy tym wspomnieć, że wynagrodzenie warsztatu z tytułu wykonanej pracy stanowi główny element jego zarobku. Ubezpieczyciele jednak systematycznie zmniejszają koszty „robocizny” do stawek przez siebie przyjętych. Pozostawiając tym samym nieuregulowaną część należności wynikającej z całościowych kosztów naprawy pojazdu, które uwzględnia kosztorys.

[btn-cta]

Zaniżony kosztorys

Orzecznictwo sądowe wskazuje, że podczas wyceny szkody pod uwagę należy brać taką kwotę za roboczogodzinę, jakiej realnie żąda warsztat samochodowy dokonujący naprawy. Oznacza to, że uśrednianie przez ubezpieczycieli stawek za robociznę nie powinno mieć miejsca, ponieważ takie działania nie rekompensują w pełni powstałej szkody.

Ponadto Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 czerwca 2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03) wskazał, że koszty związane z naprawą samochodu powinny być niezbędne i ekonomicznie uzasadnione z uwzględnieniem cen występujących na lokalnym rynku. Są to przede wszystkim koszty, które poniesiono w wyniku przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu jego technicznej używalności. Powinno się do tego zastosować metody technologicznie odpowiadające rodzajowi uszkodzeń pojazdu.

Koszty te będą ekonomicznie uzasadnione, gdy zostały ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu.

roboczogodzina

Tym samym dla Sądu Najwyższego nie ma znaczenia czy ceny te odbiegają (są wyższe) od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku. Jeżeli uprawnienie do wyboru przez poszkodowanego warsztatu samochodowego mającego dokonać naprawy nie jest kwestionowane, miarodajne w tym zakresie powinny być ceny stosowane właśnie przez ten warsztat naprawczy.

Wynagrodzenie za pracę warsztatu

Pomimo orzecznictwa sądowego dotyczącego zaniżania stawek za roboczogodzinę przez ubezpieczycieli warsztaty samochodowe wykonujące naprawy wciąż zmagają się z niedopłatami do przedstawianych faktur za wykonaną przez siebie pracę. Ubezpieczyciele korygują kosztorys warsztatu według panujących u każdego z nich zasad dokonują nieuprawnionego obniżenia wartości części zamiennych oraz korekty obowiązującej w warsztacie stawki roboczogodziny.

W jaki sposób można uzyskać dopłatę do faktur?

W celu otrzymania zapłaty pełnego wynagrodzenia za pracę wykonaną przez warsztat konieczne jest skompletowanie następujących dokumentów:

  • protokół szkody
  • zdjęcia pojazdu
  • kalkulacja naprawy
  •  faktura VAT
  • ocena techniczna
  • decyzja płatnicza.

Oprócz zebrania dokumentacji warto rozważyć powierzenie swojej sprawy ekspertom. Będą nie tylko dużym wsparciem na każdym etapie postępowania, ale wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, szybko i skutecznie uzyskają pełne wynagrodzenie należne warsztatowi.