Likwidacja szkody w pojazdach motocyklowych z OC

9 grudnia 2021


Likwidacja szkody w pojazdach motocyklowych z OC

Z danych zawartych w bazie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, że każdego roku rejestruje się o ok. 30% jednośladów więcej, w stosunku do roku poprzedniego. Użytkownicy tych pojazdów często biorą udział w wypadkach drogowych, w wyniku których uszkodzeniu ulega ich pojazd. Problemy motocyklistów związane z likwidacją szkody są zbliżone do tych związanych z uzyskaniem należnego im odszkodowania. Likwidacja szkody w pojazdach motocyklowych z OC – co warto wiedzieć?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Likwidacja szkody częściowej a całkowitej

Zarówno w przypadku szkód w samochodach, jak i uszkodzenia motocykla, maxiskutera, skutera czy motoroweru możemy mieć do czynienia ze szkodą częściową lub szkodą całkowitą. O pierwszej z nich możemy mówić jeśli pojazd motocyklowy może zostać naprawiony według technologii producenta tego pojazdu. Ponadto koszty naprawy nie mogą przekraczać wartości pojazdu przed szkodą. Przy tego rodzaju szkodzie poszkodowani muszą zmierzyć się z problemem, jakim jest:

  • stosowanie przez Towarzystwa Ubezpieczeń zamienników w miejsce części oryginalnych,
  • potrąceń amortyzacyjnych,
  • a także znacznym zaniżeniem stawki za roboczogodzinę.

Ponadto ubezpieczyciele w kosztorysie przygotowywanym na potrzeby likwidacji szkody w jednośladzie nie uwzględniają pełnej technologii naprawy, a wiele części stanowiących element technologicznej naprawy przekształcają w zamienniki.

Problematyka likwidacji szkód w motocyklach objawia się większą dysproporcją pomiędzy stawką roboczogodziny stosowaną przez serwis a uznawaną przez ubezpieczyciela. Dodatkowo brak ujednoliconego systemu do kosztorysowania tych szkód (jak w przypadku np. Audatexu dedykowanego dla szkód w samochodach) nastręcza problemów likwidacyjnych.

Szkoda całkowita w motocyklach

Z uwagi na technologię wymiany uszkodzonych części szkody w motocyklach zazwyczaj uznawane są za całkowite. Jednak również w takiej sytuacji może pojawić się wiele nieprawidłowości w toku likwidacji szkody.

Przede wszystkim szkoda całkowita likwidowana z OC zostanie stwierdzona wówczas, gdy koszty naprawy pojazdu przewyższą jego wartość przed szkodą. W takim wypadku często dochodzi do zaniżeń w wycenie jego wartości poprzez

  • przyjmowanie np. błędnej wersji modelu jednośladu,
  • nieuwzględniania w wycenach wyposażenia dodatkowego, ogólnego dobrego stanu technicznego pojazdu, modyfikacji technicznych zwiększających jego wartość,
  • stosowania niezasadnych korekt zmniejszających jego wartość rynkową.

Identycznie rzecz się ma w przypadku wyceny wraków. Rzecznik Finansowy regularnie odnotowuje skargi, w których poszkodowani wskazują, że ubezpieczyciele zawyżają wartość rynkową pozostałości, nie udzielają pomocy w zbyciu wraku, czy też nie odkupują wraków po ustalonej przez siebie wartości.

kontakt

W celu poprawy skuteczności w odzyskiwaniu odszkodowania za szkodę motocyklową zaleca się przede wszystkich wyliczenie stawki roboczogodziny, którą powinien stosować serwis naprawczy oraz opracowanie kompletnej dokumentacji teczki szkodowej. Należy przy tym uwzględnić informację technologiczne dotyczące stosowanych części oraz materiałów lakierniczych.

Czytaj również


Czy serwisy samochodowe obawiają się konfrontacji z ubezpieczycielem w sądzie?

Szacuje się że jedynie 20% - 30% spraw niewypłaconych w całości lub w części przez ubezpieczycieli odszkodowań znajduje swój finał w sądzie. Czy serwisy samochodowe obawiają się konfrontacji z ubezpieczycielem...

Jak skutecznie obronić swoją stawkę za roboczogodzinę w sądzie?

Każdy serwis blacharsko – lakierniczy zmaga się z notorycznymi korektami ubezpieczycieli stawki RBG fakturowanej w naprawach powypadkowych. Jak skutecznie obronić swoją stawkę za roboczogodzinę w sądzie? Jest to możliwe? [btn-cta]...

Naprawy powypadkowe – nowe Rekomendacje KNF

W dniu 18.07.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarówno Towarzystwa Ubezpieczeń jak i branża motoryzacyjna zadają sobie pytanie jak będzie wyglądała procedura...

Oferta najmu pojazdu zastępczego

Spory serwisów z ubezpieczycielami w przedmiocie najmu pojazdu zastępczego bywają bardzo problematyczne. W tej kwestii nie pomaga także niejednolite orzecznictwo sądów powszechnych. Sukces postępowania sądowego wymaga więc dobrze przygotowanej dokumentacji...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375