Naprawy powypadkowe – nowe Rekomendacje KNF

16 sierpnia 2022


Naprawy powypadkowe – nowe Rekomendacje KNF

W dniu 18.07.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarówno Towarzystwa Ubezpieczeń jak i branża motoryzacyjna zadają sobie pytanie jak będzie wyglądała procedura napraw powypadkowych po wejściu w życie opublikowanych Rekomendacji.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Rekomendacje KNF w zakresie napraw powypadkowych

Retoryka dotychczasowych publikacji medialnych w tym temacie sugeruje, że rekomendacje mają mieć korzystny wydźwięk dla branży motoryzacyjnej. Z perspektywy zainteresowanych, sytuacja nie wygląda tak jednoznacznie. Choć KNF podkreślił, że zakład ubezpieczeń powinien budować dobre relacje z podmiotami uczestniczącymi w likwidacji szkód komunikacyjnych (szczególnie uprawnionymi do wypłaty odszkodowania), celem zwiększenia zaufania do całego rynku finansowego, to jednak zdaje się być tylko drukiem w treści preambuły.

Likwidacja szkody z OC

Kluczowa dla serwisów naprawczych likwidujących szkody z OC ppm stała się Rekomendacja 16. Stanowi, że zakład ubezpieczeń może zorganizować naprawę pojazdu, ale za wyraźną zgodą poszkodowanego. Założeniem tej Rekomendacji jest stworzenie usługi tzw. Kompleksowej likwidacji szkody. Literalne brzmienie zapisu rekomendacji sugeruje, że zgoda ta nie może być dorozumiana, a konieczne jest jasne i precyzyjne wnioskowanie o taką usługę. Dodatkowo wskazano, że ubezpieczyciel nie może uzależniać wypłaty odszkodowania od skorzystania z tej usługi. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe oferując organizację naprawy zobligowane jest do wskazania konkretnego serwisu, planowanej dacie rozpoczęcia naprawy i czasie jej trwania a także rodzaju i jakości części zamiennych.

Wypłaty bezspornych kwot odszkodowań

Podsumowując, opublikowane Rekomendacje KNF w zakresie napraw powypadkowych nie wprowadzają rewolucyjnych zmian w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. Instrukcje w nich wydane dla zakładów ubezpieczeń mają w założeniu usprawnić i poprawić sytuację osób poszkodowanych. Czy tak będzie? Sięgając pamięcią do czasów następujących po publikacji Wytycznych KNF z 2014 roku, odpowiedź zdaje nasuwać się jednak sama…

kontakt

Rekomendacje wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2022 r.

Czytaj również


Czy serwisy samochodowe obawiają się konfrontacji z ubezpieczycielem w sądzie?

Szacuje się że jedynie 20% - 30% spraw niewypłaconych w całości lub w części przez ubezpieczycieli odszkodowań znajduje swój finał w sądzie. Czy serwisy samochodowe obawiają się konfrontacji z ubezpieczycielem...

Jak skutecznie obronić swoją stawkę za roboczogodzinę w sądzie?

Każdy serwis blacharsko – lakierniczy zmaga się z notorycznymi korektami ubezpieczycieli stawki RBG fakturowanej w naprawach powypadkowych. Jak skutecznie obronić swoją stawkę za roboczogodzinę w sądzie? Jest to możliwe? [btn-cta]...

Naprawy powypadkowe – nowe Rekomendacje KNF

W dniu 18.07.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Zarówno Towarzystwa Ubezpieczeń jak i branża motoryzacyjna zadają sobie pytanie jak będzie wyglądała procedura...

Oferta najmu pojazdu zastępczego

Spory serwisów z ubezpieczycielami w przedmiocie najmu pojazdu zastępczego bywają bardzo problematyczne. W tej kwestii nie pomaga także niejednolite orzecznictwo sądów powszechnych. Sukces postępowania sądowego wymaga więc dobrze przygotowanej dokumentacji...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375