Niedopłata do faktury – co może zrobić warsztat?

23 listopada 2020


Niedopłata do faktury – co może zrobić warsztat?

Często zapominamy, że ubezpieczyciele to przedsiębiorcy, którzy dążą do maksymalizacji zysku. Oczekiwany rezultat mogą osiągać nie tylko poprzez nadwyżkę zebranych składek w stosunku do odszkodowań i innych świadczeń wypłaconych z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale w pewnym stopniu również dzięki warsztatom i serwisom naprawczym. Skutkiem tego typu działań jest m.in. niedopłata do faktury warsztatowej. To problem, z którym musi mierzyć się wiele warsztatów specjalizujących się w naprawach samochodów po wypadkach. Co zrobić, aby tego uniknąć?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Pełne wynagrodzenie za naprawę pojazdów

Prowadzenie dokumentacji związanej z likwidacją szkód przez warsztat może stanowić pewne wyzwanie. Wymaga skrupulatności i nakładu pracy, na które niekiedy trudno znaleźć czas. Dlatego pomocne w walce z niedopłatami do faktur może być:

Narzędzia te w przyszłości pozwolą uniknąć sytuacji, w której ubezpieczyciel kwestionowałby kosztorys przygotowany przez warsztat w związku z naprawą samochodu po wypadku.

Wielu właścicieli warsztatów nie wie jednak co zrobić w sytuacji, w której już powstała niedopłata do faktury. Na początek należy skompletować dokumentację szkodową, której dotyczy niedopłata. Jest to:

  • protokół szkody,
  • zdjęcia pojazdu,
  • kosztorys naprawy,
  • faktury VAT,
  • decyzję ubezpieczyciela.

Kolejnym etapem postępowania jest skierowanie do ubezpieczyciela przedsądowego wezwania. Jeśli okaże się ono nieskuteczne lub ubezpieczyciel wypłaci tylko część środków pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W wielu przypadkach jest to jedyny skuteczny sposób na wyegzekwowanie od ubezpieczyciela pełnej wypłaty wynagrodzenia dla warsztatu specjalizującego się w naprawach powypadkowych.

Kosztorys a niedopłata do faktury

Jednym z najważniejszych elementów procesu związanego z likwidacją szkody i wzajemnymi rozliczeniami z ubezpieczycielem jest profesjonalna i rzetelna kalkulacja naprawy czyli przygotowanie kosztorysu. To właśnie on określa wszystkie konieczne czynności i operacje, które miały miejsce podczas naprawy pojazdu. Tym samym stanowi podstawę do uzyskania wynagrodzenia przez warsztat.

Niestety bardzo często ubezpieczyciele zaniżają wysokość kosztorysów, wykorzystując przy tym błędy popełniane przez serwisy naprawcze czy warsztaty. Trudno na polskim rynku wskazać firmę, która wykorzystując do wykonania naprawy część nieoryginalną, prawidłowo ujęłyby w kosztorysie koszt związany z jej wymianą i lakierowaniem.

To nie jedyne problemy, z jakimi muszą mierzyć się warsztaty. Liczne spory przedsiębiorstw naprawczych z ubezpieczeniowymi, w tym także sądowe, potwierdzają, że uzyskanie pełnej wypłaty wynagrodzenia należnego za pracę wykonaną przez warsztat nie jest proste.

likwidacja szkody

Dlatego warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom. Będą oni dużym wsparciem na każdym etapie postępowania. Ponadto dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, szybko i skutecznie uzyskają pełne wynagrodzenie należne warsztatowi.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375