fbpx

Często zapominamy, że ubezpieczyciele to przedsiębiorcy, którzy dążą do maksymalizacji zysku. Oczekiwany rezultat mogą osiągać nie tylko poprzez nadwyżkę zebranych składek w stosunku do odszkodowań i innych świadczeń wypłaconych z ubezpieczeń komunikacyjnych, ale w pewnym stopniu również dzięki warsztatom i serwisom naprawczym. Skutkiem tego typu działań jest m.in. niedopłata do faktury warsztatowej. To problem, z którym musi mierzyć się wiele warsztatów specjalizujących się w naprawach samochodów po wypadkach. Co zrobić, aby tego uniknąć?

[btn-cta]

Pełne wynagrodzenie za naprawę pojazdów

Prowadzenie dokumentacji związanej z likwidacją szkód przez warsztat może stanowić pewne wyzwanie. Wymaga skrupulatności i nakładu pracy, na które niekiedy trudno znaleźć czas. Dlatego pomocne w walce z niedopłatami do faktur może być:

Narzędzia te w przyszłości pozwolą uniknąć sytuacji, w której ubezpieczyciel kwestionowałby kosztorys przygotowany przez warsztat w związku z naprawą samochodu po wypadku.

Wielu właścicieli warsztatów nie wie jednak co zrobić w sytuacji, w której już powstała niedopłata do faktury. Na początek należy skompletować dokumentację szkodową, której dotyczy niedopłata. Jest to:

  • protokół szkody,
  • zdjęcia pojazdu,
  • kosztorys naprawy,
  • faktury VAT,
  • decyzję ubezpieczyciela.

Kolejnym etapem postępowania jest skierowanie do ubezpieczyciela przedsądowego wezwania. Jeśli okaże się ono nieskuteczne lub ubezpieczyciel wypłaci tylko część środków pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W wielu przypadkach jest to jedyny skuteczny sposób na wyegzekwowanie od ubezpieczyciela pełnej wypłaty wynagrodzenia dla warsztatu specjalizującego się w naprawach powypadkowych.

Kosztorys a niedopłata do faktury

Jednym z najważniejszych elementów procesu związanego z likwidacją szkody i wzajemnymi rozliczeniami z ubezpieczycielem jest profesjonalna i rzetelna kalkulacja naprawy czyli przygotowanie kosztorysu. To właśnie on określa wszystkie konieczne czynności i operacje, które miały miejsce podczas naprawy pojazdu. Tym samym stanowi podstawę do uzyskania wynagrodzenia przez warsztat.

Niestety bardzo często ubezpieczyciele zaniżają wysokość kosztorysów, wykorzystując przy tym błędy popełniane przez serwisy naprawcze czy warsztaty. Trudno na polskim rynku wskazać firmę, która wykorzystując do wykonania naprawy część nieoryginalną, prawidłowo ujęłyby w kosztorysie koszt związany z jej wymianą i lakierowaniem.

To nie jedyne problemy, z jakimi muszą mierzyć się warsztaty. Liczne spory przedsiębiorstw naprawczych z ubezpieczeniowymi, w tym także sądowe, potwierdzają, że uzyskanie pełnej wypłaty wynagrodzenia należnego za pracę wykonaną przez warsztat nie jest proste.

likwidacja szkody

Dlatego warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom. Będą oni dużym wsparciem na każdym etapie postępowania. Ponadto dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, szybko i skutecznie uzyskają pełne wynagrodzenie należne warsztatowi.