Kosztorys warsztatowy a likwidacja szkody

19 października 2020


Kosztorys warsztatowy a likwidacja szkody

Warsztaty zajmujące się naprawą samochodów po wypadku muszą stawić czoła wielu problemom. Zwłaszcza gdy rozliczenie z ubezpieczycielem odbywa się w formie bezgotówkowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają kosztorysy, przez co przedsiębiorca nie może otrzymać wynagrodzenia należnego mu za wykonaną naprawę. O czym powinien pamiętać warsztat, aby otrzymać pełną wypłatę? Kosztorys – dlaczego jest tak ważny? Dopłaty do faktur – dla kogo?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Likwidacja szkody – co to jest?

Proces naprawy nazywany jest likwidacją szkody. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia jest zobowiązany do pokrycia kosztu naprawy uszkodzeń w ramach polisy OC lub AC. Należy jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń to przedsiębiorca, który dąży do maksymalizacji zysku, dlatego stara się wszelkimi sposobami wpłynąć na obniżenie końcowej wyceny usługi.

Właściciel samochodu, który został uszkodzony w wypadku może skorzystać z jednego z dwóch sposobów likwidacji szkody, tj. metody kosztorysowej lub warsztatowej. W pierwszym z nich podstawą do wyceny jest opinia rzeczoznawcy, który określa wysokość kosztu likwidacji szkody. Odszkodowanie trafia wówczas na konto poszkodowanego. To on decyduje, gdzie naprawia auto.

Natomiast metoda warsztatowa polega na bezgotówkowym rozliczeniu się pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem. Poszkodowany pozostawia samochód do naprawy na ustalony czas, a następnie odbiera naprawiony i gotowy do użytku. To warsztat musi zadbać o to, aby ubezpieczyciel wypłacił mu pełną wysokość wynagrodzenia należnego za pracę.

Praca warsztatu a zaniżony kosztorys

Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń samochodu po wypadku. Z przepisów prawa polskiego nie wynika jednak, że ma zadbać również o to, aby uszkodzone elementy zostały przywrócone do stanu sprzed zdarzenia. Dlatego w bardzo wielu przypadkach ubezpieczyciele dążą do tego, aby naprawa była jak najtańsza.

Po drugiej stronie tego sporu znajduje się warsztat, który ma obowiązek przywrócić uszkodzone części samochodu do stanu sprzed wypadku i przeprowadzić wymagane naprawy. Przyjmuje się, że wartość szkody w pojeździe jest równa cenie wykonanej usługi naprawy powypadkowej i powinna wynikać ze sporządzonych dokumentów. Jakie to dokumenty? Na co powinien zwrócić uwagę warsztat? Dlaczego tak ważna jest odpowiednia kalkulacja naprawy i wycena szkody?

Kosztorys powypadkowy

Jednym z dokumentów, potwierdzających cenę wykonanej usługi naprawy powypadkowej jest kosztorys. To dokument finansowy, w którym warsztat określa koszt naprawy uszkodzeń elementów pojazdu według zastosowanych metod, użytych części i materiałów.

Kosztorys potwierdza również sposób wykonania naprawy i zasadniczo różni się od kosztorysu (kalkulacji) pełniącego funkcje protokołu szkody. Poprawnie sporządzony kosztorys ponaprawczy stanowi podstawę do sporządzenia drugiego dokumentu potwierdzającego cenę usługi naprawy czyli faktury lub rachunku.

Warsztaty specjalizujące się w naprawie pojazdów powypadkowych muszą zmagać się z wieloma problemami. Można do nich zaliczyć poprawne sporządzanie kosztorysów i ustalanie cen napraw uszkodzeń powypadkowych. Mają one na celu przywrócenie samochodu do stanu z przed wypadku. Ich koszt ma ponieść ubezpieczyciel. Liczne spory przedsiębiorstw naprawczych z ubezpieczeniowymi, w tym także sądowe, potwierdzają, że uzyskanie pełnej wypłaty wynagrodzenia należnego za pracę wykonaną przez warsztat nie jest takie proste.

mechanik-roboczogodzina

Co składa się na wycenę naprawy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt naprawy uszkodzeń samochodu to suma cen dostarczonych części i materiałów oraz wykonanych prac, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić warsztatowi. W tym rozumieniu koszt naprawy powypadkowej wynika zarówno z kosztorysu, jak i z wystawionej faktury VAT lub rachunku.

Oczywistym jest, że wykonawca usługi ustalając jej cenę, chce uzyskać możliwie jak najwyższą wartość, natomiast ubezpieczyciel jako jej finalny płatnik nie jest zainteresowany jej rezultatem, ale chce zapłacić jak najmniej. Stąd oczywisty konflikt interesów. Ubezpieczyciel przy naprawie pojazdu finansowanej z ubezpieczenia w formie bezgotówkowej zrobi wszystko, aby jej cena była jak najniższa.

Ubezpieczyciele starają się kwestionować elementy wykonanej naprawy zawarte w dokumentach, czyli w kosztorysie powykonawczym i w fakturze lub rachunku. Nie kwestionują przy tym samego faktu wykonania naprawy, ale zastosowany przez przedsiębiorstwo sposób jej wykonania i zakres. Ponadto starają się wykazać, że możliwe było wykonanie naprawy w cenie niższej od tej zawartej w dokumentach.

Pomimo orzecznictwa sądowego dotyczącego zaniżania stawek za roboczogodzinę przez ubezpieczycieli warsztaty samochodowe wykonujące naprawy wciąż zmagają się z niedopłatami do przedstawianych faktur za wykonaną przez siebie pracę. Ubezpieczyciele korygują kosztorys warsztatu według panujących u każdego z nich zasad. Dokonują tym samym nieuprawnionego obniżenia wartości części zamiennych oraz korekty obowiązującej w warsztacie stawki roboczogodziny.

dopłata do faktur

Problemy z wyegzekwowaniem od ubezpieczyciela właściwej ceny usługi naprawy pojazdu ma zawsze warsztat. Nawet jeśli dołożył wszelkich starań do wykonania właściwej wyceny szkody i kalkulacji naprawy. Sposobem na uzyskanie dopłaty do faktur warsztatowych może być skorzystanie z pomocy specjalistów. Eksperci nie tylko pomogą w przygotowaniu dokumentacji szkodowej, ale również wyegzekwują od ubezpieczyciela wypłatę pełnego wynagrodzenia należnego warsztatowi.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


12.01.2021
Czytaj więcej

Czym jest Zielona karta?

Prowadząc firmę transportową lub logistyczną wykonującą zlecenia międzynarodowe konieczne jest zapoznanie się z systemem zielonej karty. Czym jest Zielona Karta? W jaki sposób i gdzie można ją wykorzystać? W poniższym

18.12.2020
Szkoda w transporcie zagranicznym
Czytaj więcej

Szkoda w transporcie zagranicznym

Właściciele i pracownicy firm transportowych muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich może być szkoda w transporcie zagranicznym. W takiej sytuacji sprawcą zdarzenia może być obcokrajowiec. W jaki 

11.12.2020
Czytaj więcej

Zaniżone stawki za roboczogodziny za pracę warsztatu

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys naprawy, z którego wynikać będzie całościowy koszt naprawy auta z uwzględnieniem między innymi stawek za

30.11.2020
parking-zwrot-kosztów
Czytaj więcej

Zwrot kosztów parkingu

Często zapominamy, że naprawa samochodu po wypadku to nie jedyny koszt, który powinien pokryć ubezpieczyciel. Dochodzą do tego również wydatki związane z holowaniem auta i najmem pojazdu zastępczego, a także

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000822572 NIP: 8992874455 Regon: 385292375

kancelaria@rokkonopa.pl

733 371 873

Skontaktuj się z nami

Dołącz do nas

#mocnagrupa

Grupa Kapitałowa