fbpx

Nowe przepisy, które umożliwią skonfiskowanie pojazdu od kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości, zaczynają obowiązywać od grudnia 2023 roku. Każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, straci posiadany samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy.

W grudniu 2022 roku została opublikowana nowelizacja przepisów Kodeksu Karnego oraz kilku innych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw. Nowa poprawka wprowadza surowsze sankcje za najpoważniejsze przestępstwa: wprowadza koncepcję tzw. kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz uregulowuje zagadnienie konfiskaty pojazdów należących do pijanych kierowców lub równowartości takiego środka transportu. Zgodnie z nowymi przepisami, zasady dotyczące konfiskaty wejdą w życie po upływie okresu roku od daty opublikowania poprawki, czyli 13 grudnia 2023 roku.

Pijany kierowca straci samochód nawet jeśli nie spowodował wypadku

Po wprowadzeniu w życie nowych regulacji, samochód zostanie odebrany od kierowcy, który prowadzi w stanie nietrzeźwości i posiada co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Resort sprawiedliwości tłumaczył, że taka sytuacja będzie miała miejsce bez względu na to, czy spowodował on wypadek drogowy. Konfiskata pojazdu będzie również stosowana, gdy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości alkoholu we krwi wynoszącej co najmniej 0,5 promila lub w przypadku powtórzenia wykroczenia.

W przypadku takich sytuacji, policja czasowo zatrzyma pojazd kierowcy na okres nie dłuższy niż siedem dni. Następnie, prokurator podejmie decyzję o zabezpieczeniu tego mienia, a sąd będzie zobowiązany do orzeczenia o przepadku pojazdu. Jeśli nie dojdzie do wypadku, a jedynie do jazdy w stanie nietrzeźwości (przy przekroczeniu poziomu 0,5 promila – według informacji PAP), sąd będzie miał możliwość odstąpienia od orzeczenia o przepadku w szczególnych okolicznościach.

butelka piwa, odmowa alkoholu
Przepadek samochodu lub jego wartości

Zgodnie z przepisami ustawy, jeśli nie można dokonać konfiskaty ze względu na okoliczności, takie jak sprzedaż lub zniszczenie pojazdu, albo gdy pojazd nie jest wyłącznie własnością kierowcy, sąd orzeknie o przepadku równowartości tego pojazdu sprzed zdarzenia. Zgodnie z regulacjami, równowartość pojazdu zostanie określona na podstawie wartości pojazdu ujętej w ubezpieczeniu na rok, w którym wykroczenie zostało popełnione, a w przypadku braku polisy – według średniej wartości rynkowej pojazdu.

Pijany kierowca nie zawsze straci pojazd. Kiedy nie obowiązuje przepadek pojazdu?

Konfiskata samochodu oraz jego ekwiwalentu nie zostaną zarządzone, jeśli pojazd prowadzony przez sprawcę nie stanowił jego własności, a on sam „wykonywał zadania zawodowe lub służbowe, związane z kierowaniem pojazdem na zlecenie pracodawcy”. W takiej sytuacji sąd zdecyduje o wymierzeniu nawiązki w minimalnej wysokości 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak określono w aktach prawnych.

Nowa zasada podnosi również górną granicę kary za spowodowanie poważnego wypadku. Nietrzeźwemu sprawcy, który doprowadził do ciężkich obrażeń lub śmierci, będzie można nałożyć karę do 16 lat pozbawienia wolności. Przedtem to ograniczenie wynosiło 12 lat.

Źródło: www.money.pl