Auto służbowe – kto zapłaci w razie wypadku?

14 lipca 2020


Auto służbowe – kto zapłaci w razie wypadku?

Spowodowanie kolizji czy wypadku podczas jazdy służbowym samochodem może być dotkliwe finansowo dla kierującego nim pracownika. Nie zawsze wszystkie uszkodzenia zostaną zlikwidowane z wykupionego przez firmę ubezpieczenia. Kiedy kierowca musi przygotować się na to, że przyjdzie mu zapłacić za spowodowane szkody. Uszkodzone auto służbowe może generować problemy nie tylko dla jego kierowcy, ale również dla właściciela pojazdu lub leasingobiorcy.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Sprawa jest zdecydowanie prostsza jeżeli kolizja, szkoda parkingowa czy wypadek drogowy zostały spowodowane przez innego kierowcę. Wówczas wystarczy, że sprawca zdarzenia podpisze stosowne oświadczenie. To na jego podstawie firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Przy czym ubezpieczyciel powinien zapłacić nie tylko za szkody materialne czyli uszkodzony lub zniszczony samochód. Prawo do odszkodowania będzie ma również poszkodowany pracownik. Może on żądać też wypłaty innych świadczeń, w tym przede wszystkim zadośćuczynienia czy zwrotu poniesionych kosztów leczenia.

samochód odwołanie dopłata

W sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest nasz pracownik sytuacja wygląda nieco inaczej. Należy jednak pamiętać, że firmowa flota najczęściej składa się z nowych pojazdów, a to z kolei powoduje, że przedsiębiorcy wykupują dla nich ubezpieczenie AC. Dzięki temu nawet po kolizji czy wypadku spowodowanym z winy pracownika właściciel pojazdu może liczyć, że szkoda zostanie zlikwidowana właśnie z tej polisy. Jest jednak kilka wyjątków, gdy mimo posiadania polisy AC, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy pojazdów.

Auto służbowe – ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych przewiduje sytuacje, w których ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody. Zgodnie z art. 38 przywołanej ustawy mowa o szkodach:

  • powstałych podczas zdarzenia, w którym brały udział pojazdy należące do tej samej firmy,
  • powstałych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu,
  • polegających na utracie m.in. gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych,
  • polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

We wszystkich wymienionych przypadkach pracodawca będzie musiał wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Jednocześnie może on żądać zwrotu poniesionych kosztów od swojego pracownika, który w danym momencie prowadził pojazd.

Dlatego jeżeli jesteś właścicielem firmy lub zarządzasz flotą służbowych podczas likwidacji szkody warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy eksperta. Tym bardziej jeżeli uszkodzone auta jest leasingowane.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375