fbpx

Kilka ostatnich lat przyniosło znaczny wzrost liczby samochodów, z których przedsiębiorcy korzystają w ramach leasingu lub najmu długoterminowego. Na popularność tych rozwiązań bez wątpienia wpłynęła ich atrakcyjność w porównaniu do zakupu samochodu z środków własnych czy kredytu. Jednak niezależnie od wybranego źródła finansowania samochód może wziąć udział w wypadku. W takiej sytuacji leasingobiorca ma prawo do odszkodowania. Jak przebiega proces likwidacji szkody w przypadku leasingowanego pojazdu?

[btn-cta]

Likwidacja szkody a leasing

W sytuacji, gdy na skutek wypadku czy kolizji drogowej powstała szkoda w pojeździe leasingobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi.

Ponadto o zaistnieniu szkody należy również powiadomić leasingodawcę. Zdecydowana większość firm ma przygotowany gotowy formularz, który należy wypełnić i odesłać. Druk można znaleźć na stronie internetowej finansującego.

Im szybciej powiadomi się towarzystwo ubezpieczeniowe i leasingodawcę, tym lepiej. Finansujący powinien na bieżąco otrzymywać wszystkie informacje na temat aktualnego stanu samochodu, w tym również wszelkich wypadków czy kolizji z jego udziałem.

Jeżeli to leasingobiorca jest sprawcą wypadku należy pamiętać, że ubezpieczyciel, który zaoferował polisę autocasco stanowiącą cześć pakietu leasingowego daje na zgłoszenie szkody konkretną ilość czasu. Jest on ustalany indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Zazwyczaj wynosi zaledwie kilka dni od daty powstania szkody, nie należy więc zwlekać ze zgłoszeniem szkody.

Odszkodowanie

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest realizowana na konto leasingobiorcy lub warsztatu, do którego trafił samochód. Zależy to od wybranej formy rozliczeń. Jednak zgody na przelew musi udzielić finansujący, aby było to możliwe musi znać szczegóły dotyczące zdarzenia i przebiegu całej naprawy. W wyjątkowych sytuacjach leasingodawca może jednak odmówić wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania leasingobiorcy, w szczególności, gdy:

  • leasingobiorca nie płaci rat na czas,
  • umowa jest zadłużona,
  • leasingobiorca łamie zasady i postanowienia umowy leasingowej.

Wówczas udzielenie zgody może być uzależnione od uregulowania płatności przez leasingobiorcę. Ponadto jeśli umowa jest zadłużona, finansujący ma również prawo wskazać towarzystwu ubezpieczeniowemu swoje własne konto w celu rozliczenia odszkodowania. Należy pamiętać, że nie zwalnia to leasingobiorcy z obowiązku naprawy uszkodzonego samochodu. Co więcej szczegółowe wytyczne dotyczące formy i warunków naprawy reguluje specjalny dokument, dotyczący ogólnych warunków umowy leasingu.

leasing wypadek odszkodowanie

Leasingodawca może również zażądać, aby szkoda na pojeździe została naprawiona w autoryzowanej sieci. Finansujący zabezpiecza się w ten sposób przed ewentualnym spadkiem wartości pojazdu, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprofesjonalnej naprawy.

Bezgotówkowa likwidacja szkody

Sposób likwidacji szkody może przybierać jedną z dwóch form – bezgotówkową lub gotówkową. Jest to uzależnione od zapisów, które znalazły się w umowie leasingu oraz konkretnej sytuacji. W przypadku bezgotówkowej likwidacji szkody to warsztat, w którym została przeprowadzona naprawa rozlicza się z ubezpieczycielem. Natomiast gotówkowa forma jest tożsama z wypłaceniem odszkodowania leasingobiorcy, który z tych środków ma pokryć koszt związany z naprawą.

Nie mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, w którym finansujący nie wyraża zgody na wypłatę odszkodowania. Jest to bezpośrednio związane z obowiązkiem szybkiego zgłoszenia szkody leasingodawcy. To on – jako właściciel pojazdu – ma decydujący głos w sprawie losów wypłaty odszkodowania.

Leasing – na co zwrócić uwagę?

Leasingobiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z wszystkich zagadnień związanych z korzystaniem z leasingu. Jednym z nich jest opłata za likwidację szkody częściowej w przedmiocie leasingu. Warto sprawdzić jej wysokość zanim zdecyduje się na konkretną ofertę. Będzie to miało duże znaczenie jeśli dojdzie do wypadku i zajdzie konieczność likwidacji szkody częściowej.

Ubezpieczyciele wynajdują sposoby, dzięki którym mogliby zapłacić zaniżone odszkodowanie. Podobne praktyki są stosowane również w przypadku leasingobiorców również wówczas, gdy do powstania szkody na pojeździe nie dochodzi z ich winy.

Ponadto spowodowanie wypadku podczas prowadzenia auta firmowego – wziętego w leasing może mieć wpływ także na prywatną historię szkodową poszkodowanego. Zależy to od ubezpieczyciela.

auto zastępcze

Podejmując decyzję o wzięciu samochodu w leasing warto przeanalizować ofertę także z myślą o ewentualnym postępowaniu szkodowym. Likwidacja szkody w przypadku takich pojazdów jest nieco bardziej skomplikowana od aut będących własnością prywatną. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy pomogą w uzyskaniu należnego odszkodowania.