fbpx

Żaden podmiot – w tym także zakład ubezpieczeń sprawcy szkody – nie powinien mieć możliwości ingerencji w stawkę za wynajem pojazdu zastępczego, gdyż stanowiłoby to ingerencję w zasadę swobody umów (wolności działalności gospodarczej), a więc jedną z podstawowych zasad gospodarki wolnorynkowej.