fbpx

Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości auta w dniu szkody, a więc gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.