fbpx

Mimo że nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia dla warsztatu samochodowego, istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć zakup polisy ubezpieczeniowej. Dzięki niej, warsztat może uniknąć konieczności wypłaty znacznych odszkodowań dla klientów, których pojazdy doznały szkód w wyniku przypadków losowych.

OC warsztatu samochodowego. Przed czym chroni?

Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorstwa zajmującego się serwisowaniem samochodów powinno chronić lokal, pracowników oraz używane do naprawy sprzęty i narzędzia. Pomimo, że nie jest formalnie wymagane, jest gwarancją bezpieczeństwa dla osób prowadzących biznes, jak i dla klientów. Ubezpieczenie OC, które posiada warsztat ochrania w trakcie serwisu pojazdów, jazdy testowej i po zakończeniu naprawy.

Z reguły polisa OC warsztatu obejmuje szkody wyrządzone przypadkowo lub powstałe w wyniku zaniedbania. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik celowo uszkodzi samochód, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie:

 • posiadania i użytkowania lokalu,
 • posiadania i wykorzystywania niezbędnego sprzętu, maszyn, narzędzi itp.,
 • powstania szkody na mieniu klienta,
 • powstania szkody podczas jazd próbnych i testowych,
 • powstania szkody, do których doszło przy wyjeżdżaniu pojazdy z warsztatu po serwisie,
 • innych wypadków związanych z prowadzeniem warsztatu samochodowego.

Po co  warsztatowi ubezpieczenie OC?

Przedsiębiorstwa oferujące serwis i naprawę  samochodów muszą być świadome, że ich branża niesie ze sobą pewne ryzyko szkód. W chwili, kiedy w warsztacie powstaje szkoda, a nie ma on ubezpieczenia OC, właściciele muszą liczyć się ze znacznymi stratami finansowymi. W związku z tym, odpowiednim krokiem będzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej warsztatu samochodowego. Jeśli podczas samej naprawy nie wystąpią żadne szkody w mieniu klienta, firma może być spokojna.

Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku, gdy mechanik zatrudniony w warsztacie nieumyślnie uszkodzi naprawiany pojazd lub wystąpi szkoda spowodowana błędem serwisowym po pewnym czasie od wykonania naprawy. Wówczas klient ma prawo dochodzić roszczeń od właściciela warsztatu. Nie ulega wątpliwościom, że posiadanie serwisu naprawczego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Co więcej do warsztatów często trafiają samochody, których wartość waha się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym warto rozważyć opcję wykupienia polisy chroniącej wszystkie pojazdy, które znajdują się na terenie warsztatu i  oczekują na serwis.

Jaką polisę wybrać dla warsztatu samochodowego?

Przy wyborze polisy ubezpieczeniowej dla warsztatu, ważne jest skupienie się na oferowanym zakresie ochrony oraz sumie ubezpieczenia dotyczącej budynku, wyposażenia, mienia pracowników i klientów. Istotne jest dokładne ocenienie potencjalnego ryzyka. Najczęściej występujące zagrożenia obejmują pożary, zdarzenia związane z żywiołami, wandalizmem oraz kradzieżą. Ubezpieczenie powinno również chronić lokal, wyposażenie i pracowników.

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia dla warsztatu samochodowego, powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dodatkowo zaleca się dokładne przeczytanie każdego punktu ogólnych warunków ubezpieczenia, a w przypadku napotkania niezrozumiałych zapisów lub wątpliwości co do treści umowy, warto skonsultować się z prawnikiem.

warsztat samochodowy
Przed czym ubezpieczyć warsztat?

Polisy przeznaczone dla warsztatów samochodowych mogą być oparte na dwóch rodzajach ryzyka: nazwanym lub all risk. W przypadku ubezpieczenia opartego na ryzyku nazwanym, objęte są tylko te szkody, które są wymienione w umowie. Dlatego tak istotne jest, aby ubezpieczyć warsztat przed wszystkimi potencjalnymi zdarzeniami, na które nie mamy wpływu. Warto również rozważyć czy w umowie ubezpieczeniowej znajdują się zapisy rozszerzające zakres ubezpieczenia w przypadku:

 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • wandalizmu,
 • stłuczenia szyb,
 • wystąpienia przepięć,
 • szkód powstałych w wyniku prac budowlano-montażowych,
 • szkód osobowych i rzeczowych,
 • uszkodzenia sprzętu elektronicznego,
 • wypadku w pracy,
 • przerwy w działalności.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla warsztatu?

Koszt polisy ubezpieczeniowej dla warsztatu samochodowego zależy od zakresu ochrony, występowania dodatkowych klauzul czy wskazanej sumy ubezpieczenia. Wszystkie te czynniki wpływają na ostateczną cenę, jednak warto podkreślić, że nie istnieje jedna, uniwersalna stawka ubezpieczeniowa dla serwisów naprawczych.