fbpx

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys naprawy, z którego wynikać będzie całościowy koszt naprawy auta z uwzględnieniem między innymi stawek za roboczogodzinę. Niestety zazwyczaj wyliczone przez ubezpieczyciela stawki za roboczogodziny nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – są znacznie zaniżone. Przekłada się to na wynagrodzenie należne warsztatowi za wykonaną usługę. Co może zrobić właściciel warsztatu, aby otrzymać pełną wypłatę?

[btn-cta]

Naprawa auta w warsztacie

Jedną z ważniejszych części składowych uzyskanego odszkodowania, oprócz cen poszczególnych części zakwalifikowanych do naprawy pojazdu, jest oszacowany przez ubezpieczyciela koszt pracy zakładu naprawczego. Jest on konieczny, aby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody.

Niezależnie od wybranego sposobu naprawienia szkody (zakład naprawczy, wypłata gotówki) kosztem stawki za roboczogodzinę jest wynik pomnożenia przez siebie czasu potrzebnego na naprawę przez stawkę za jedną roboczogodzinę prac. Możemy wyszczególnić:

  • prace blacharskie,
  • naprawy mechaniczne,
  • usługi lakiernicze.

Zaniżone stawki za roboczogodziny – w jaki sposób obliczyć?

Roboczogodzina pracy serwisu czy warsztatu samochodowego zależy od wielu elementów. W celu obliczenia rzeczywistej stawki roboczogodziny warsztatu możliwe jest zlecenie audytu. Polega on na analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa i uwzględnia ponoszone koszty oraz prowizję warsztatu.

Posiadanie certyfikatów

Rzeczowe podejście do tematu da możliwość uzyskania stosownego certyfikatu stawki. Certyfikat to pomocniczy dokument w toczących się sporach sądowych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Posiadany certyfikat to dodatkowy materiał dowodowy w ewentualnym procesie sądowym. Jest to dodatkowe potwierdzenie zasadność wysokości kosztorysu.

Ponadto uzyskane certyfikatu TÜV NORD poprawi rentowność warsztatu. Będzie potwierdzeniem jego profesjonalizmu. Może być bardzo pomocny w sporach z ubezpieczycielami. Certyfikat aktualizowany jest dwa razy w roku, dzięki temu potwierdza on zachowanie standardów pracy w zakładzie naprawczym.

Praca warsztatu a zaniżone stawki za roboczogodziny

Ubezpieczyciel powinien pokryć koszty naprawy uszkodzeń pojazdu oraz kosztów wykonanej naprawy. Warsztaty, które specjalizują się w naprawie powypadkowej mają do czynienia z wieloma problemami. Liczne spory warsztatów z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące stawek za roboczogodzinę w tym spory sądowe potwierdzają, że wyegzekwowanie kwoty zgodnej z kosztorysem nie jest proste.

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę jest bardzo ważnym elementem przy szacowaniu kosztów związanych z naprawą pojazdu. Wyegzekwowanie od ubezpieczyciela faktycznie poniesionych kosztów niekiedy nie będzie możliwe bez współpracy z ekspertami. Ich zadaniem jest wykonanie wszystkich niezbędnych działań w celu odzyskania wszystkich środków należnych warsztatowi za wykonaną naprawę.