Zaniżone stawki za roboczogodziny za pracę warsztatu

11 grudnia 2020


Zaniżone stawki za roboczogodziny za pracę warsztatu

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys naprawy, z którego wynikać będzie całościowy koszt naprawy auta z uwzględnieniem między innymi stawek za roboczogodzinę. Niestety zazwyczaj wyliczone przez ubezpieczyciela stawki za roboczogodziny nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – są znacznie zaniżone. Przekłada się to na wynagrodzenie należne warsztatowi za wykonaną usługę. Co może zrobić właściciel warsztatu, aby otrzymać pełną wypłatę?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Naprawa auta w warsztacie

Jedną z ważniejszych części składowych uzyskanego odszkodowania, oprócz cen poszczególnych części zakwalifikowanych do naprawy pojazdu, jest oszacowany przez ubezpieczyciela koszt pracy zakładu naprawczego. Jest on konieczny, aby przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody.

Niezależnie od wybranego sposobu naprawienia szkody (zakład naprawczy, wypłata gotówki) kosztem stawki za roboczogodzinę jest wynik pomnożenia przez siebie czasu potrzebnego na naprawę przez stawkę za jedną roboczogodzinę prac. Możemy wyszczególnić:

  • prace blacharskie,
  • naprawy mechaniczne,
  • usługi lakiernicze.

Zaniżone stawki za roboczogodziny – w jaki sposób obliczyć?

Roboczogodzina pracy serwisu czy warsztatu samochodowego zależy od wielu elementów. W celu obliczenia rzeczywistej stawki roboczogodziny warsztatu możliwe jest zlecenie audytu. Polega on na analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa i uwzględnia ponoszone koszty oraz prowizję warsztatu.

Posiadanie certyfikatów

Rzeczowe podejście do tematu da możliwość uzyskania stosownego certyfikatu stawki. Certyfikat to pomocniczy dokument w toczących się sporach sądowych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Posiadany certyfikat to dodatkowy materiał dowodowy w ewentualnym procesie sądowym. Jest to dodatkowe potwierdzenie zasadność wysokości kosztorysu.

Ponadto uzyskane certyfikatu TÜV NORD poprawi rentowność warsztatu. Będzie potwierdzeniem jego profesjonalizmu. Może być bardzo pomocny w sporach z ubezpieczycielami. Certyfikat aktualizowany jest dwa razy w roku, dzięki temu potwierdza on zachowanie standardów pracy w zakładzie naprawczym.

Praca warsztatu a zaniżone stawki za roboczogodziny

Ubezpieczyciel powinien pokryć koszty naprawy uszkodzeń pojazdu oraz kosztów wykonanej naprawy. Warsztaty, które specjalizują się w naprawie powypadkowej mają do czynienia z wieloma problemami. Liczne spory warsztatów z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące stawek za roboczogodzinę w tym spory sądowe potwierdzają, że wyegzekwowanie kwoty zgodnej z kosztorysem nie jest proste.

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę jest bardzo ważnym elementem przy szacowaniu kosztów związanych z naprawą pojazdu. Wyegzekwowanie od ubezpieczyciela faktycznie poniesionych kosztów niekiedy nie będzie możliwe bez współpracy z ekspertami. Ich zadaniem jest wykonanie wszystkich niezbędnych działań w celu odzyskania wszystkich środków należnych warsztatowi za wykonaną naprawę.

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375