fbpx

15 grudnia 2021 r. doszło do szkody komunikacyjnej, w której uszkodzony został samochód marki Audi. Brak porozumienia pomiędzy warsztatem wykonującym usługę naprawy uszkodzonego pojazdu, a zakładem ubezpieczeniowym spowodował, że w dniu 4 stycznia 2022 r. do sądu wpłynął pozew przeciwko ubezpieczycielowi. Profesjonalna obsługa prawna Kancelarii Rok- Konopa i Wspólnicy spowodowała, że dwa miesiące później, 13 marca 2022 r. uzyskano 100% zasądzenia na korzyść warsztatu.

Niedopłata do faktury wystawionej przez warsztat

Warto zaznaczyć, że uszkodzony samochoód posiadał polisę AC. Naprawa pojazdu została zlecona warsztatowi naprawczemu, który w oparciu o kalkulację wystawił fakturę na kwotę 10.842,18 zł netto (13.335,88 zł brutto). Pozwany zakład ubezpieczeń w odpowiedzi wypłacił z tego tytułu kwotę 10.489, 90 zł uzasadniając, że niższa kwota wynika z zawyżonej stawki za roboczogodzinę. Warsztat dochodził kwoty 2.845,98 zł stanowiącej niedopłatę kosztów naprawy pojazdu. W odpowiedzi na pozew ubezpieczyciel kwestionował nie tylko zastosowaną przez warsztat stawkę roboczogodziny, ale także zakres czynności naprawczych. Może sądzić, że uzasadnienie było niechybione, ponieważ w żadnym fragmencie uzasadnienia ubezpieczyciel  nie odnosi się do innych zarzutów poza kwestią wysokości stawki za roboczogodzinę. Jak wynika z faktury za naprawę wystawioną przez warsztat, za stawkę godziny pracy przyjęto 250 złotych netto. Z uwagi, że uszkodzone auto posiadało polisę AC należało uwzględnić Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU. Zakład ubezpieczeń odwoływał się do nich, jednak z uwagi na brak złożenia stosownych dokumentów, uzasadnienie nie było brane pod uwagę.

rozbite auto
Jak określić stawkę roboczogodziny?

Tymczasem warsztat do pozwu załącza nie tylko kosztorys  naprawy, ale i fakturę za wykonaną naprawę. A więc, w ocenie sądu, ubezpieczyciel powinien pokryć wszystkie rzeczywiste koszty, które warsztat poniósł naprawiając uszkodzony pojazd. Informacja o stawkach za roboczogodzinę jest uregulowana w OWU. Wskazano tam, że odszkodowanie należy ustalić uwzględniając ceny usług stosowanych przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działających na terenie miejsc naprawy pojazdu. W zapisie OWU nie ma odniesienia do średniej stawki za taką usługę. Jest tam mowa o cenach usług stosowanych przez warsztaty w porównywalnej kategorii. Wykazano, że stawka zastosowana przez warsztat za roboczogodzinę mieści się w stawkach warsztatów porównywalnej kategorii na lokalnym rynku naprawy pojazdu. W związku z tym odszkodowanie należało się w kwocie wynikającej z faktury. Sąd zarządził na rzecz warsztatu kwotę 2.845,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 1.117 zł wraz   z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.