fbpx

Kolejny, zasądzający wyrok w sprawie z ubezpieczenia OC, w którym Sąd wskazuje, że wybór warsztatu naprawczego należy do poszkodowanego. Na skutek argumentacji stosowanej przez naszą Kancelarię, Sąd wydał wyrok, w którym stwierdził, że Ubezpieczyciel w sposób błędny interpretuje zasadę pełnej rekompensaty szkody.

 

Odszkodowanie za naprawę pojazdu po wypadku

W sprawie, która została powierzona naszej Kancelarii, zakład ubezpieczeń wskazał, że wysokość odszkodowania za naprawę pojazdu po wypadku zależy od tego, czy zostanie ona dokonana w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Sąd wyraźnie podkreślił, że ubezpieczyciel w zakresie OC sprawcy wypadku drogowego ma obowiązek wyrównać w pełni szkodę doznaną przez poszkodowanego. Co więcej, nie może wyznaczać limitu kwotowego, do którego poszkodowany powinien naprawić pojazd we własnym zakresie, a powyżej którego ubezpieczyciel uzależniałby naprawienie szkody od wykonania.

pieniądze kalkulator, portfel z pieniędzmi
Czy poszkodowany musi wybrać najtańszy sposób naprawy?

Warto również podkreślić, że poszkodowany nie ma obowiązku wykazywania się ponadprzeciętną aktywnością w poszukiwaniu najtańszego warsztatu. Obowiązek minimalizacji szkody nie może być rozumiany jako obowiązek poszukiwania warsztatu, który oferuje najtańszą opcję naprawy. Dodatkowo, przy wyborze części zamiennych i materiałów lakierniczych niezbędnych do naprawy uszkodzonego pojazdu należy wybrać elementy dobre jakościowo, a nie te, które są najtańszą opcją. Oczywistym jest przy tym, że poszkodowany nie ma obowiązku kupowania części i materiałów lakierniczych w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela.  Dotyczy to również sytuacji, w których oferuje on sprzedaż wysyłkową. Poszkodowany ma prawo nabyć niezbędne elementy w miejscu swego zamieszkania i nie ma obowiązku ich zakupu od podmiotu funkcjonującego w innej miejscowości. Takie rozwiązanie wiąże się bowiem z kosztami i czasem transportu oraz problemami w razie ewentualnego braku dopasowania. Warto również podkreślić, że samo wykonanie naprawy za stawki wyższe niż akceptowane przez ubezpieczyciela nie stanowi – w braku innych okoliczności – podstawy do przypisania poszkodowanemu zawinionego naruszenia obowiązku zapobiegania zwiększaniu rozmiarów szkody.

Wyższe odszkodowanie dla poszkodowanego

Argumentacja stosowana przez naszą Kancelarię w sprawie z ubezpieczenia OC doprowadziła do wydania przez Sąd wyroku zasądzającego wypłatę 1218,85 zł na rzecz poszkodowanego. Przytoczona sprawa to kolejny dowód na to, że podjęcie walki z ubezpieczycielem w sądzie może przynieść poszkodowanemu realne korzyści.