fbpx

Kolejny sukces naszej Kancelarii w sprawie ubezpieczenia Autocasco. Sąd ponownie zaakceptował naszą argumentację dotyczącą interpretacji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Tym razem, kwestią sporną był zapis związany z obowiązkiem nałożonym na warsztat, dotyczącym ustalania wartości szkody oraz sposobu naprawy pojazdu po uprzednim uzgodnieniu z zakładem ubezpieczeń.

Zwycięstwo w sporze ubezpieczeniowym z Autocasco

Nasza Kancelaria dokładnie przeanalizowała wszystkie aspekty OWU i przedstawiła solidne dowody potwierdzające, że brak precyzyjnych wytycznych w umowie ubezpieczenia był kluczowym źródłem nieporozumień między stronami. W naszej ocenie, brak określenia terminu oraz jasno określonej procedury uzgadniania kosztów naprawy pojazdu stwarzało pole do różnych interpretacji, co w konsekwencji mogło prowadzić do sporów i utrudniać efektywną współpracę między ubezpieczycielem a klientem.

Postanowienia OWU orzeczone jako nieprecyzyjne i niejednoznaczne

Dzięki skutecznej argumentacji, Sąd jednoznacznie stwierdził, że postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) w zakresie spornym są nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Kluczowym elementem, który został przez nas podkreślony, był brak określenia terminu oraz procedury uzgadniania kosztów naprawy.

Dodatkowo, Sąd orzekł, że serwis wywiązał się z narzuconego obowiązku poprzez zwrócenie się do Ubezpieczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zweryfikowania przygotowanego kosztorysu naprawy oraz przekazania informacji o odpowiedzialności. Jednak brak jasnych i precyzyjnych wytycznych w umowie ubezpieczenia przypisuje negatywne konsekwencje dla Ubezpieczyciela, jako autora tych postanowień.

Na podstawie powyższego, Sąd stwierdził, że serwis spełnił swoje zobowiązanie, ponieważ prawidłowo skontaktował się z Ubezpieczycielem w sprawie zweryfikowania kosztorysu naprawy i przekazania informacji o odpowiedzialności.

temida RK

Solidna analiza wygrywa z warunkami ubezpieczenia Autocasco

To już kolejne nasze zwycięstwo potwierdzające, że solidna analiza i odpowiednia argumentacja są w stanie przynieść sukces w sporach o ubezpieczenia. Nasza Kancelaria z dumą walczy o prawa naszych Klientów i stara się znaleźć korzystne rozwiązania dla każdej unikalnej sytuacji. Precyzyjne zrozumienie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco oraz umiejętność wykazania niejasności w zapisach pozwala nam obronić interesy Klientów przed sądem.

Nasze doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych pozwala nam skutecznie identyfikować kluczowe aspekty i dostarczać najlepsze rozwiązania. Dążymy do zapewnienia sprawiedliwości i ochrony finansowej naszych klientów, pomagając im osiągnąć pożądane rezultaty w ich sprawach o odszkodowanie z ubezpieczeń.