Pojazd specjalny a wypadek

26 października 2020


Pojazd specjalny a wypadek

W zdecydowanej większości w wypadkach czy kolizji drogowych biorą udział samochody osobowe lub ciężarowe. Niekiedy jednak dochodzi do zdarzenia, którego uczestnikiem jest pojazd specjalny. Czym jest pojazd specjalny? Co warto wiedzieć jeśli doszło do wypadku z udziałem pojazdu specjalnego?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Czym jest pojazd specjalny?

Za pojazd specjalny uznaje się samochód lub przyczepę, którego zadaniem jest pełnienie określonej, specjalnej funkcji. Takim pojazdem jest między innymi autobus czy karetka pogotowia, których przeznaczenie wymusza dostosowanie nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

Oprócz wcześniej wspomnianych do pojazdów specjalnych można zaliczyć między innymi:

 • koparki,
 • maszyny rolnicze,
 • pojazdy służb energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • pojazdy służb mundurowych.

Jak przebiega likwidacja szkody?

Likwidacja szkody w przypadku zdarzeń z pojazdami specjalnymi przebiega nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku zwykłych szkód komunikacyjnych. Jest niezwykle istotne z punktu widzenia właściciela danej maszyny czy pojazdu.

Nie wszystkie szkody mają miejsce na skutek, np. zderzenia samochodów, dlatego w przypadku pojazdów specjalnych szczególnie istotne są okoliczności zdarzenia oraz posiadana funkcjonalność.

Odszkodowanie a pojazd specjalny

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z rekompensatą szkody w pojeździe specjalnym powinno obejmować nie tylko koszty związane z naprawą, ale również utratę wartości handlowej pojazdu czyli różnicę w wycenie pojazdu przed i po wypadku.

To nie jedyne, na co powinien zwrócić uwagę właściciel pojazdu specjalnego, np. jeśli doszło do wypadku autobusu. Równie istotne jest poprawne sporządzenie kosztorysu, który powinien obejmować pełen zakres napraw i użytych części, które umożliwią przywrócenie pojazdu do stanu z przed wypadku. Specyfika działań podjętych przez warsztat czy serwis naprawczy w takim przypadku znacznie odbiega od szkód komunikacyjnych w pojazdach osobowych.

W pierwszej kolejności należy skupić się na przygotowaniu dokumentacji szkodowej, do której można zaliczyć:

 • zgłoszenie szkody
 • specyfikacje pojazdu
 • zdjęcia uszkodzeń,
 • kalkulacje naprawy,
 • faktury vat,
 • ocenę techniczna ubezpieczyciela,
 • decyzję płatniczej.

Następnie można skorzystać z możliwości polubownego zakończenia sporu poprzez złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Niestety zazwyczaj okazuje się być ono bezskuteczne lub towarzystwo ubezpieczeniowe zgadza się na wypłatę jedynie części świadczeń należnych poszkodowanemu.

pojazd specjalny

Rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy skutecznie wyegzekwują od ubezpieczyciela wypłatę wszystkich świadczeń należnych poszkodowanemu.

Magdalena Rok-Konopa
Magdalena Rok-Konopa

Adwokat

Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Prawnej w Dopłaty Powypadkowe...Czytaj więcej

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy a leasing

Poszkodowani, którzy uczestniczyli w zdarzeniu komunikacyjnym, na skutek którego ich samochód będący przedmiotem umowy leasingu uległ uszkodzeniu mogą dochodzić z polisy OC sprawcy zdarzenia pełnego odszkodowania za jego naprawę wraz...

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Według standardowej procedury szkodę komunikacyjną zgłasza się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość skorzystania przez poszkodowanego z systemu...

Ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia, co zrobić?

W jaki sposób i od kogo uzyskać odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Co zrobić jeśli sprawca kolizji drogowej nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Ucieczka...

Ubytek wartości handlowej pojazdu – kiedy występuje?

Ubytek wartości handlowej pojazdu przysługuje właścicielom pojazdów, którzy naprawili pojazd po szkodzie, jednak ważne jest aby stan techniczny auta odpowiadał temu sprzed zdarzenia. Utrata wartości handlowej pojazdu jest różnicą pomiędzy...

Zostań z nami w kontakcie

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy sp.k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000822572, NIP: 8992874455, REGON: 385292375