fbpx

Jednym z najczęstszych problemów, z jakim muszą mierzyć się warsztaty naprawcze jest zaniżanie wysokości średniej stawki za roboczogodzinę, a więc wynagrodzenia należnego warsztatowi za wykonane naprawy.  W wielu sytuacjach wciąż jedynym skutecznym sposobem na wyegzekwowanie pełnej wypłaty od ubezpieczyciela pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Potwierdza to wyrok (sygn. akt I C 17/23upr) w sprawie Klienta Kancelarii, na skutek którego ASO otrzymał ponad 3.400 zł dopłaty do odszkodowania. Średnia stawka za roboczogodzinę – czy ubezpieczyciel może kwestionować stawki stosowane przez warsztat?

Szkoda na terenie warsztatu

W grudniu 2021 r. na terenie warsztatu, jego pracownik wjeżdżając tyłem na halę samochodem klienta uderzył w opuszczającą się bramę wjazdową. Doszło do uszkodzenia pojazdu. Jego właściciele nie tylko pozostawili samochód do naprawy w ASO, ale również przenieśli na warsztat wierzytelność przysługującą wobec ubezpieczyciela tytułem kosztów naprawy pojazdu.

Ubezpieczyciel zakwestionował wysokość odszkodowania i wypłacił tylko część wynagrodzenia należnego warsztatowi za wykonaną pracę. Do dopłaty pozostawało ponad 3.400 zł. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu.

Średnia stawka za roboczogodzinę – czyli jaka?

Ubezpieczyciel nie tylko odmówił wypłaty pełnej kwoty należnej warsztatowi, uznając, że już wypłacone 6.500 tys. zł w pełni pokrywa wartość przeprowadzonych napraw, ale również uznał, że poszkodowani przyczynili się do zwiększenia rozmiarów szkody rezygnując z propozycji naprawy w Sieci Naprawczej PZU. Ponadto w jego ocenie koszty naprawy powinny być ustalone z pominięciem zysku warsztatu, który wyrządził szkodę po czym dokonał jej naprawy, dodatkowo uzyskując z tego tytułu dochód. Było to całkowicie bezzasadne.

Poszkodowany ma prawo samodzielnie wybrać warsztat, w którym zostanie przeprowadzona naprawa. W tym przypadku zasadnym było zrealizowanie naprawy w warsztacie, w którym już znajdowało się auto. Natomiast stawka za roboczogodzinę zastosowana przez ASO nie odbiegała od stawek rynkowych, ale na potrzeby postępowania sądowego konieczne okazało się skorzystanie z opinii biegłego.

Opinia biegłego a średnia stawka za roboczogodzinę

Stawka za roboczogodzinę zastosowana przez ASO, w wysokości 250 zł netto była stawką rynkową, co potwierdziła również opinia biegłego. Stawka mieściła się w zakresie funkcjonującym na rynku lokalnym. W przypadku nieautoryzowanych serwisów przedział ten zawierał się w kwocie od 100 zł do 160 zł za jedną roboczogodzinę, natomiast Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO), takie jak Klient Kancelarii, stosowały stawki od 135 zł do 260 zł netto.

Kluczowym dla sprawy było podkreślenie, że właściwym jest posługiwanie się właśnie przedziałami, a nie uśrednianie. Średnia stawka za roboczogodzinę liczona jako średnia arytmetyczna wszystkich stawek stosowanych na lokalnym rynku powodowałaby, że zakład naprawczy nigdy nie mógłby być pewny, czy stosowana przez niego stawka za roboczogodzinę będzie w pełni zrefundowana przez ubezpieczyciela. Dodatkowo wymuszałoby to na warsztatach śledzenie wysokości stawek obowiązujących na danym terenie, tak aby móc wystawić fakturę, która nie zostanie zakwestionowana przez ubezpieczyciela.

Ponadto jeżeli stawka za roboczogodzinę zastosowana przez warsztat mieści się w przedziale podanym przez biegłego ubezpieczyciel nie może pozbawiać go części wynagrodzenia tylko dlatego, że na rynku występują stawki niższe lub średnia arytmetyczna liczona na ich podstawie jest niższa. Tymczasem zestawienie przygotowane przez biegłego jasno pokazało, że na rynku lokalnym funkcjonują również warsztaty naprawcze oferujące naprawę po stawce wyższej, niż ta kwestionowana przez ubezpieczyciela.

mechanik-warsztat-stawka-roboczogodzina

Dzięki skutecznym działaniom podjętym przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Rok-Konopa i Wspólnicy warsztat otrzymał ponad 3.400 zł dopłaty do odszkodowania, a także zwrot kosztów postępowania sądowego. Jeśli prowadzisz warsztat, a ubezpieczyciel regularnie zaniża zastosowaną przez Ciebie stawkę za roboczogodzinę umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem i sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.