fbpx

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o systemach homologacji pojazdów. Informacja dotyczy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie systemów homologacji pojazdów i ich wyposażenia. Podpisany przez Prezydenta RP dokument uaktualnia polskie przepisy do procedur unijnych i regulaminów ONZ.

Co zawiera ustawa o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażeniu?

Co zawiera ustawa o systemach homologacji pojazdów

We wspomnianej ustawie wskazano m.in. organ uprawniony do udzielenia homologacji i zasady wyznaczania służb technicznych. Przedstawiono system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych, a także możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej.

W odniesieniu do przepisów ustawy Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem uprawnionym do udzielenia homologacji na terenie Polski. Jako jednostka nadzorująca rynek, ma prawo wyznaczyć służbę techniczną, która wykonuje czynności z zakresu homologacji pojazdów. Służba techniczna ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych badań, są to:

  • protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki badania – w przypadku badań homologacyjnych w zakresie montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
  • sprawozdanie zawierające wyniki badania – w przypadku badań w ramach homologacji typu.

Nowe pojazdy i ich wyposażenie, które ma być wprowadzone na polski rynek musi spełniać wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, które są określone w przepisach UE lub regulaminach ONZ.

nowe samochody
Obowiązki producenta pojazdu w świetle ustawy o systemach homologacji pojazdów

Ustawa określa obowiązki producenta pojazdu, są to m.in.:

  • umieszczenie nazwy handlowej lub znaku towarowego wraz z oznaczeniem typu lub numerem identyfikacyjnym,
  • wystawienie świadectwa zgodności do każdego pojazdu,
  • wystawienie oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe,
  • dołączenie instrukcji lub podręcznika w języku polskim.

Nowe stawki za godzinę pracy

W ustawie określono stawkę roboczogodziny na poziomie 3,75% kwoty średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która ogłaszana jest przez Prezesa GUS. Stawka obowiązuje w dniu rozpoczęcia czynności i pomnożona jest przez liczbę godzin wykonywania tych czynności. W dokumencie, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. określono również maksymalne stawki opłat za poszczególne czynności.

Więcej informacji na stronach: MOTO bankier.pl oraz www.prezydent.pl