fbpx

Polscy kierowcy powinni przygotować się na nadchodzące zmiany. Wkrótce planowane jest wprowadzenie nowego przepisu, który wpłynie na codzienne życie wielu kierowców. Czy powinniśmy patrzeć na to z optymizmem, czy też zmiany po 16 września powinny budzić nasze obawy?

Nowe regulacje dotyczące punktów karnych

Od 17 września 2023 roku planowane są modyfikacje w przepisach ustawy o ruchu drogowym i niektórych innych aktach prawnych. Dodatkowo, pojawią się istotne zmiany dotyczące systemu punktów karanych. Pierwsza z tych zmian zakłada, że informacje dotyczące liczby przyznanych punktów karanych będą przechowywane w ogólnokrajowym rejestrze jedynie przez rok od momentu uregulowania mandatu, a nie przez dwuletni okres, jak to było dotychczas.

Przyszłe zmiany dotyczyć będą również procedury usuwania punktów karnych za popełnione wykroczenia. Wkrótce, punkty te będą usuwane po roku od uregulowania mandatu. Wszystkie punkty karne przydzielone do dnia 16 września zostaną przypisane do kierowcy na dwuletni okres licząc od daty uregulowania kary finansowej. Ta nowa regulacja oznacza, że zamiast oczekiwać dwóch lat, kierowcy będą musieli odczekać jedynie rok, aby punkty zostały usunięte z ich konta.

kierowca

Kursy redukujące pozwolą zlikwidować punkty karne

Nie ulega wątpliwości, że istotnym z punktu widzenia kierowców wydarzeniem będzie przywrócenie kursów redukujących, mających na celu likwidację punktów karnych. Obecnie projekt regulacji został przekazany do procesu konsultacji.

Zgodnie z planami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapisy projektu zakładają, że kierowcy będą mogli uczestniczyć w płatnych kursach co pół roku, które przyczynią się do redukcji sześciu najstarszych punktów karanych. W ramach jednodniowych szkoleń, wykłady potrwają przez 8 godzin, włączając w to 15-minutowe przerwy. Oprócz przekazywania wiedzy teoretycznej, kierowcy zostaną również poddani ćwiczeniom praktycznym. Kursy te będą prowadzone przez uprawnione osoby z odpowiednim wykształceniem.

Uczestnictwo w  kursach będzie dostępne dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy co najmniej przez rok i mają na swoim koncie maksymalnie 24 punkty karne. W przypadku młodszych kierowców, górny limit wynosi 20 punktów. Nie ustalono jeszcze, ile mogłaby wynosić opłata za dzień szkoleniowy. Bardziej niż prawdopodobne jest, że już 17 września uzyskamy więcej informacji na ten temat, a być może nawet tego samego dnia takie kursy staną się dostępne.

Kierowcy będą musieli zdać egzamin, aby odzyskać uprawnienia

Wielu kierowców zastanawia się, jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych. Kierowcy z większym stażem za kierownicą będą musieli przejść ocenę psychologiczną oraz zdać egzamin, by odzyskać swoje uprawnienia. W przypadku niezaliczenia egzaminu, wymagane będzie przejście kursu prawa jazdy od nowa. Kierowcy, którzy spędzili za kierownicą pojazdu przynajmniej rok i zdobyli co najmniej 21 punktów karnych, nie unikną ponownego przejścia kursu na prawo jazdy.

Co więcej, nietypowym elementem jest wprowadzenie mechanizmu automatycznego przywracania zawieszonych uprawnień bez wymogu złożenia wniosku. Niemniej jednak, istnieje pewne zastrzeżenie. Gdy przekroczymy limit punktów karnych, stracimy prawo jazdy dla wszystkich kategorii, które zdobyliśmy. To niestety oznacza, że będziemy musieli przejść przez wszystkie egzaminy dotyczące tych konkretnych kategorii, niezależnie od pojazdu, którym kierowaliśmy w chwili przekroczenia limitu.

Więcej informacji: www.wrc.net.pl