fbpx

Często zapominamy, że naprawa samochodu po wypadku to nie jedyny koszt, który powinien pokryć ubezpieczyciel. Dochodzą do tego również wydatki związane z holowaniem auta i najmem pojazdu zastępczego, a także zwrot kosztów parkingu. Czy warsztat może uzyskać zwrot kosztów parkingu od ubezpieczyciela?

[btn-cta]

Opłata za parking

Po wypadku drogowym większość poszkodowanych stara się jak najszybciej zlikwidować powstałą szkodę, tak aby móc znowu korzystać z samochodu. Jednak może okazać się że konieczne będzie pozostawienie go na parkingu należącym do warsztatu w oczekiwaniu na wycenę rzeczoznawcy, dostawę części czy podjęcie naprawy.

Koszty związane z opłatami za parking podlegają identycznej ocenie, jak pozostałe składniki odszkodowania, a w tym przypadku wynagrodzenia dla warsztatu. Dlatego zwrot kosztów parkingu musi zostać uznany za celowy oraz konieczny.

Szkoda częściowa a parking

Korzystanie z płatnego parkingu w przypadku szkód częściowych jest uzasadnione,jeśli samochód jest niezdolny do jazdy, a jego właściciel nie posiada garażu, w którym mógłby zabezpieczyć samochód przed kradzieżą lub dalszymi uszkodzeniami.

Nie są to jednak jedyne okoliczności, w których możliwe jest skorzystanie z płatnego parkingu. Jest to uzasadnione także jeśli ubezpieczyciel opóźnia wydanie decyzji płatniczej, a data rozpoczęcia naprawy nie jest możliwa do ustalenia.

Zwrot kosztów parkingu a szkoda całkowita

Natomiast w przypadku szkód całkowitych koszty związane z korzystaniem z parkingu będą uzasadnione tylko do momentu zbycia wraku. Jest to czas, do którego należy pojazd zabezpieczyć przed kradzieżą oraz zniszczeniem, gdyż samochód nadal posiada wartość rynkową, a odszkodowanie ustalane jest w oparciu o wartość pozostałości.

Tym samym koszt parkingu uszkodzonego pojazdu stanowi nieodłączny element szkody, którego ubezpieczyciele bardzo często nie pokrywają. Stanowi to duży problem zwłaszcza z perspektywy warsztatu, który udostępnia odpłatnie swój parking, a następnie dokonuje rozliczeń z ubezpieczycielem.

Zwrot kosztów parkingu – czy ubezpieczyciel zapłaci?

Ubezpieczyciele zazwyczaj pokrywają koszty związane z parkingiem jedynie za okres do 7 lub 14 dni od dnia uzyskania informacji od ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej. Natomiast w przypadku szkód częściowych ubezpieczyciele zwykle odmawiają pokrycia tych kosztów.

Dlatego w celu odzyskania pełnej kwoty z faktury dotyczącej usługi parkowania konieczne jest skompletowanie przez warsztat pełnej dokumentacji. Są to:

  • protokół przyjęcia pojazdu,
  • harmonogram czynności likwidacyjnych,
  • tabela konkurencyjności cen za tożsamą usługę na rynku,
  • faktury vat,
  • decyzja ubezpieczyciela.

Na podstawie powyższych dokumentów należy sporządzić i przedstawić ubezpieczycielowi przedsądowe wezwanie, które stanowić będzie próbę ugodowego zakończenia sprawy. Po bezskutecznym bądź jedynie częściowym spełnieniu żądania pozostaje skierowanie sprawy do sądu.

dopłata do faktur

Warto rozważyć powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy nie tylko znają działanie ubezpieczycieli, ale również specyfikę rynku motoryzacyjnego. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i szybkie uzyskanie pełnych kosztów parkingu samochodu po wypadku.